Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
75
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013


Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Ngữ Văn Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013!
GIAODUCVA DAOTAOVINH PHONG Glol nArlt n\ iut trHnosAr cHAr LIJqNG SINH HQC - 2013 uoc 2012 od ttrim6n I6p Ngo'vin, 8 Thd'i eian lirm biri: 120 phtit (khone ke phat dC) CAU| (8 di1m): "ll,ri rho Que haong cua T6 Hanh cho th6y tinh carn qu€ huong tlong sang ilia thielteLianhir tho", hdy ldrn s6ng to . Citu2 (10 di€m) n ^ ^ ' , n : ' . : l)ui r,at,doan vdn Trong ldng me,trich n6i ty':'NnU'ngngay tho Au" cua ,'.. \rruren llirng lanr16tinh y€u thuongch6ybongcrianhirvbn thoi thcrAudoi voi nguoirnebAthanh. H€t

 

Đồng bộ tài khoản