Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
131
lượt xem
21
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II

Tiếp sức cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II

Bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Lượng sắt đã hoà tan là
A. 0,56g B. 2,8g C. 0,84g D. 1,4g
Câu 2: Cho ba dung dịch có cùng giá trị pH, các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự nồng độ mol tăng dần là
A. NH3 , NaOH, Ba(OH)2 B. NaOH, NH3 , Ba(OH) 2
C. Ba(OH)2 , NaOH, NH3 D. NH3 , Ba(OH) 2 , NaOH
Câu 3: Cho khí CO đi qua 15,36g hỗn hợp lấy dư gồm Fe2O3, FeO, CuO, Fe nung nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,96 g chất rắn A và V lít 1 khí. Giá trị của V là
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít
Câu 4: Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol, stiren và ancol etylic là
A. dung dịch nước brom. B. quì tím.
C. dung dịch NaOH. D. natri kim loại.
Câu 5: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại. Ba kim loại đó là
A. Al, Fe, Cu B. Al, Fe, Ag C. Al, Cu, Ag D. Fe, Cu, Ag
Câu 6: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Tính a?
A. 15,0 g B. 13,5 g C. 20,0 g D. 30,0 g
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,65 gam nước . Mặt khác khi cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,80 lít hiđro. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđro đều nhỏ hơn 40, các thể tích khí đo ở đktc. A và B có công thức phân tử lần lượt là
A. C2H6O2 và C3H8O2 B. CH4O và C2H6O
C. C3H8O2 và C4H10O2 D. C2H6O và C3H8O
Câu 8: Dầu mỏ là một hỗn hợp nhiều hiđrocacbon. Để có các sản phẩm như xăng, dầu hoả, dầu nhờn, mazut... trong nhà máy lọc dầu đã sử dụng phương pháp tách nào?
A. Chưng cất dưới áp suất cao
B. Chưng cất lôi cuốn hơi nước
C. Chưng cất dưới áp suất thấp
D. Chưng cất phân đoạn dưới áp suất thường

Thư viện eLib mong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 135 (lần 4) trường THPT Nông Cống II sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản