Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
146
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Nhanh tay tải miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 về tham khảo nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề thi cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 dưới đây của chúng tôi.

PHẦN CHUNG
PART 1: PHONOLOGY

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three ones in each group.(5pts)
1. A. cheer B. teacher C. chemist D. children
2. A. new B. few C. knew D. threw
3. A. napkin B. knife C. fork D. chopstick
4. A. measure B. decision C. pleasure D. permission
5. A. remembered B. breathed C. laughed D. supplied
II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the other words in the same line.(5pts)
1. A. sociable B. cultural C. delicious D. different
2. A. biomass B. biology C. biogas D. biotech
3. A. static B. pleasant C. foreign D. extreme
4. A. important B. similar C. creative D. original
5. A. television B. opposition C. unconditional D. information
PART 2: VOCABULARY AND GRAMMAR
III. Choose the best answer to complete the following sentences. (30 pts)
1. It is essential that Nam ______ his home work before going to school.
A. does B. do C. did D. must do
2. She didn’t want to stay there but they made her ______ there for the weekend.
A. staying B. stayed C. stay D. stay
3. Oh! Listen to me,______?
A. won’t you B. don’t you C. will you D. can’t you
4. Our best friend can prevent us ______ developing serious psychological problems.
A. on B. with C. to D. from
5. What’s your ______ of a good friend.
A. idea B. thought C. meaning D. feeling
6. Having a best friend ______ in can bring a positive effect on our emotional health .
A. confide B. confiding C. to confide D. confided
7. He drove through the town ______ a hundred miles an hour.
A. at B. with C. in D. no word is need
8. I felt seriously ______ before taking the exam .
A. injured B. damaged C. spoiled D. nervous
9. Instead of ______ about the good news, Peter seemed to be indifferent .
A. exciting B. being excited C. to be excited D. excited
10.- “We suggested James ______ by train but she didn’t listen.”
A. would go B. go C. went D. had gone

Chúng tôi mong rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 1) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản