Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
82
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Nhanh tay tải miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 về tham khảo nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề thi cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 của thư viện eLib dưới đây:

A. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0.5 pt).

1. A. celebrate B. remember C. emperor D. extinction
2. A. danger B. traditions C. astonish D. construction
3. A. creature B. nuclear C. atmosphere D. engineer
4. A. enthusiasm B. many C. bury D. anything
5. A. advantage B. message C. page D. knowledge
II. Choose the word whose main stress pattern is different from that of the others (0.5 pt).
1. A. acquaintance B. confident C. continue D. convenient
2. A. police B. politics C. lyrical D. celebrate
3. A. constancy B. eradicate C. illiteracy D. prohibit
4. A. accompany B. impressive C. biography D. secretary
5. A. machine B. challenge C. submarine D. routine
III. Choose the best answer to complete each of the following sentences (1.5 pts).
1. People think that he is a thief, ……….. ?
A. do they B. don’t they C. doesn’t he D. isn’t he
2. Hardly did ……………. pass the examination.
A. somebody B. anybody C. nobody D. everybody
3. Margaret …………….. dinner when you arrive tomorrow.
A. will be B. will prepare C. is preparing D. prepares preparing
4. Dolphins give birth to their……….. and raise them with milk so they are mammals not fish.
A. calves B. cubs C. foals D. joeys
5. Last year, our family took a trip around Europe and we ………… a lot of sightseeing there.
A. made B. had C. enjoyed D. did

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản