Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Cùng tham khảo bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài khảo sát cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Câu 1:A. dislike B. appear C. collapse D. healthy
Câu 2: A. conservation B. population C. understanding D. environment
Câu 3: A. importance B. incidence C. difference D. tendency

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 4: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as -______.
A. chalk and cheese B. cats and dogs
C. here and there D. salt and pepper
Câu 5: “Make yourself at home.” – “ ______________”
A. Thanks. Same to you B. Yes, can I help you
C. That’s very kind. Thank you D. Not at all. Don’t mention it
Câu 6: 0ur chairman hasn’t come yet. If he _______late, we will have to put off the meeting.
A. shouldn’t come B. should come C. would come D. doesn’t come
Câu 7: The bomb_______ when he rang the bell.
A. went out B. went off C. went on D. went over
Câu 8: You know I'll always stand_______ you if you are in trouble.
A. for B. up C. with D. by
Câu 9: The move to a different environment had brought about a significant ___________ in Mary’s state of mind.
A. effect B. influence C. impact D. change
Câu 10: I suggest we ___________ outside the cinema tomorrow at 8:30.
A. met B. meet C. meeting D. will meet

Nhanh tay, tải miễn phí Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 356 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản