Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 của thư viện eLib dưới đây:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Câu 1: A. environment B. conservation C. understanding D. population
Câu 2: A. importance B. incidence C. difference D. tendency
Câu 3: A. appear B. dislike C. collapse D. healthy

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 4: Their washing machine was out of ____ so they couldn’t wash any clothes.
A. condition B. order C. work D. activity
Câu 5: The exercise was very difficult but he_____ to solve it in a very short time.
A. could B. managed C. tried D. practiced
Câu 6: 30. The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. didn't he B. hadn't he C. hadn't he D. didn't you
Câu 7: .____ in large quantities in the Middle East, oil became known as black gold because of the large profit it brought.
A. Discovering B. Discovered
C. That when discovered D. Which was discovered
Câu 8: I decided to go to the library as soon as I__________.
A. would finish what I did
B. finished what I did
C. finished what I was doing
D. finish what I did
Câu 9: - "This store has such high prices".
- "I agree. Never again___________ here".
A. will I shop B. I do shop C. I will shop D. shop I
Câu 10: – “Could you mail this letter for me, please? – “ _____________”
A. I’ll try B. No, I couldn’t C. Yes, here it is D. I’m sorry, I can’t

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 483 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản