Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions
Câu 1: A. tendency B. importance C. difference D. incidence
Câu 2:A. collapse B. dislike C. healthy D. appear
Câu 3: A. understanding B. conservation C. environment D. population

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 4: You know I'll always stand_______ you if you are in trouble.
A. up B. for C. by D. with
Câu 5: ____ in large quantities in the Middle East, oil became known as black gold because of the large profit it brought.
A. Discovered B. That when discovered
C. Discovering D. Which was discovered
Câu 6: ____________ you have the money in your account, you can withdraw up to $100 a day.
A. Provided that B. Although C. As soon as D. Unless
Câu 7: I suggest we ___________ outside the cinema tomorrow at 8:30.
A. meeting B. met C. will meet D. meet
Câu 8: The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. didn't you B. hadn't he C. didn't he D. hadn't he
Câu 9: I had my sister ________ me to school every day.
A. to take B. take C. taken D. taking
Câu 10:– “Could you mail this letter for me, please? – “ _____________”
A. I’m sorry, I can’t B. I’ll try C. Yes, here it is D. No, I couldn’t

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 709 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản