Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tư liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt được số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 được trích từ tài liệu:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions
Câu 1: A. population B. environment C. conservation D. understanding
Câu 2:A. healthy B. collapse C. appear D. dislike
Câu 3: A. importance B. difference C. incidence D. tendency

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 4: The news sounds _______ .We are happy to hear it.
A. interestingly B. interest C. interesting D. interested
Câu 5: I had my sister ________ me to school every day.
A. take B. to take C. taken D. taking
Câu 6: .____ in large quantities in the Middle East, oil became known as black gold because of the large profit it brought.
A. Which was discovered B. Discovering
C. That when discovered D. Discovered
Câu 7: Their washing machine was out of ____ so they couldn’t wash any clothes.
A. order B. activity C. condition D. work
Câu 8: The exercise was very difficult but he_____ to solve it in a very short time.
A. managed B. tried C. practiced D. could
Câu 9: – “Could you mail this letter for me, please? – “ _____________”
A. I’m sorry, I can’t B. I’ll try C. Yes, here it is D. No, I couldn’t
Câu 10: She was ________she could not say anything.
A. such surprised at the news that
B. so surprised of the news that
C. so that surprised for the news
D. so surprised at the news that

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 897 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản