Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 36 đề thi

0
914
lượt xem
30
download
Xem 36 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7 này sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7 dưới đây:

A. LISTENING COMPREHENSION (2.0pts)
I. Listen and match

1. Mai a. go to the circus
2. Ba b. go to the school cafeteria
3. Nam c.watch a movie
4. Kien d.tidy the classroom
5.Lan e.rehearse a play
1......... 2 ............. 3 ............. 4......... 5
II. Listen and choose the correct answer.
1.Hoa’s father is a................................................. A.teacher B.farmer c.worker D.doctor
2.He usually starts work at.....................................in the morning.
A.7.00 B.6.00 C.8.00 D.9.00
3.He has .................................and then he feeds the animals.
A.breakfast B.dinner C.lunch D.supper
4.He collects................................................... A.eggs B.stamps C.coins D.garbage
B.SPEAKING.(2.0pts)
C. USE OF ENGLISH (2.0pts)

1. Lan: What’s Mrs.Thu doing? – Nhan: She ............. . A. is skipping rope B. is swim C. playing the guitar D. chats
2. In ............. class, we often sing a song.
A. History B. Math C. Music D. Literature
3. He spends an hour a day …….English everyday.
A.to learn B.learning C.learn D.learns
4. What time does the film end? (Which is the same meaning as the underlined word?)
A. finish B. begin C. fix D. tidy
5. Choose the word which is pronounced differently from the others.
A. snack B. famous C. rack D. relax
6. Choose the word which is pronounced differently from the others.
A.mechanic B.chicken C.each D.lunch
7. These racks have newspapers and ............. racks have magazines.
A. there B. this C. those D. that
8. Could you tell me how ….to the post office?
A.to get B.get C.getting D .gets

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 7. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản