Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kĩ năng giải để thi và có được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Thân chào các em!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án của thư viện eLib dưới đây:

 Phần I: Chọn đáp án a, b hoặc c để hoàn thành những câu sau (8 điểm)
1. Lien never eats durian because she doesn’t like their . . . . . . . .
A. Smell
B. Smelly
C. smells
2. Some people are used to . . . . . . . in crowed buses and don’t mind it at all
A. riding
B. ride
C. rode
3. She can not skateboarb and I can’t . . . . . . . . .
A. too
B. neither
C. either
4. When I was a boy. I . . . . . . . tea to coffee
A. prefer
B. preferred
C. prefered
5. Every girl ought to learn . . . . . . . . . to cook
A. What
B. When
C. how
6. That boy is better . . . . . . . . History than I am
A. for
B. With
C. at

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao và đáp án sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THCS MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 THANH CÁO Thời gian làm bài: 90 phút Phần I: Chọn đáp án a, b hoặc c để hoàn thành những câu sau (8 điểm) 1. Lien never eats durian because she doesn’t like their . . . . . . . . A. Smell B. Smelly C. smells 2. Some people are used to . . . . . . . in crowed buses and don’t mind it at all A. riding B. ride C. rode 3. She can not skateboarb and I can’t . . . . . . . . . A. too B. neither C. either 4. When I was a boy. I . . . . . . . tea to coffee A. prefer B. preferred C. prefered 5. Every girl ought to learn . . . . . . . . . to cook A. What B. When C. how 6. That boy is better . . . . . . . . History than I am A. for B. With C. at 7. This televion program is one hour long . It starts at 8.00 and is . . . . . at 9.00 A. Wonderful B. finished C. end 8. How long does it . . . . . . .to get to Abingdon ? A. Take B. want C. make 9. I took my swimming suit, . . . . . . . . and then went for a swim. A. wore it B. put it on C. tried it on 10. One way to stop tooth decay is . . . . . less sugger A. To eat B. you eat C. for eating 11. What is his favourite . . . . . . at school english? A. Subject B. Topic C. Thing 12. Lan . . . . . . . . in a hospital A. make B. does C. works 13. My favourite . . . . . . . . . . is red A. color B. colors C. coloring 14. Those things are bad . . . . . . . . you A. to B. with C. for 15. Mai is . . . . . . . than Hoa A. beautiful B. more beautiful C. most beautiful 16. How about . . . . . . . . . camping ? A. went B. going C. go Phần II: Chia động từ trong ngoặc cho những câu dưới đây (2 điểm) 1. At the moment they (study) – animals life 2. Last year she (go) – to Ho Noi city 3. When Rita (get) – her driver’s licence next week, she (be) able to drive to school everyday. =====Hết===== ĐÁP ÁN Phần I: (8 điểm) 1. A – 2. A – 3.C – 4. B – 5. C – 6. C – 7. B – 8. A – 9. B – 10. A – 11. A – 12. C – 13. A – 14. C – 15. B – 16. B Phần II: (2 điểm) 1. are studying 2. went 3. gets will be

 

Đồng bộ tài khoản