Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | 8 đề thi

0
821
lượt xem
57
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa

Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay, Thư viện eLib.vn xin gửi tới các bạn BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa được tập hợp từ nhiều trường uy tín trên cả nước, mỗi đề bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài là 50 phút. Các bạn cùng tải về và làm nhé.Vẫn còn thời gian để cố gắng, chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN HÓA

Trường Đại Học Vinh, THPT chuyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LẦN I

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:....................................................................................

Số báo danh: ......................................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41: Crom(III) hiđroxit có màu gì?

A. Màu vàng.                   B. Màu lục xám.              C. Màu đỏ thẫm.             D. Màu trắng.

Câu 42: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Ag?

A. Fe(NO3)2.                    B. HNO3 đặc.                  C. HCl.                            D. NaOH.

Câu 43: Dung dịch của chất nào dưới đây có môi trường axit?

A. NH4Cl.                        B. Na2CO3.                      C. Na3PO4.                      D. NaCl.

Câu 44: Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời?

A. HCl.                            B. NaCl.                          C. Na2CO3.                      D. NH4NO3.

Câu 45: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh ra kết tủa?

A. KHCO3.                      B. KOH.                          C. NaNO3.                       D. Na2SO4.

Câu 46: Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?

A. CH3COOH.                B. C6H6.                           C. C2H4.                          D. C2H5OH.

Câu 47: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Ca.                              B. Fe.                               C. Na.                              D. Al.

Câu 48: Công thức hóa học của tristearin là

A. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H33COO)3C3H5. C. (C17H31COO)3C3H5. D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 49: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(NO3)3.                    B. NaHCO3.                    C. Al.                               D. MgCl2.

Câu 50: Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) lần đầu tiên được tách ra từ nhựa than đá. Phenol rất độc. Khi con người ăn phải thực phẩm có chứa phenol có thể bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong. Ở dạng lỏng, phenol không có khả năng phản ứng với

A. KCl.                            B. nước brom.                C. dung dịch KOH đặc. D. kim loại K.

 

Để xem tiếp câu 51-->70 các bạn vui lòng đăng nhập và tải về máy bộ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa 

 

Câu 71: Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần dùng tối đa 7x mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X trên bằng khí O2, sinh ra V lít CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa V với x và y là

A. V = 22,4(3x +  y).       B. V = 44,8(9x + y).        C. V = 22,4(7x + 1,5y).        D. V = 22,4(9x +  y).

Câu 72: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Cu(OH)2

Có màu tím

Y

Quỳ tím

Quỳ chuyển sang màu xanh

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước brom

Mất màu vàng da cam, sủi bọt khí thoát ra

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

  1. Lòng trắng trứng, anilin, fructozơ, axit fomic.
  2. Lòng trắng trứng, natri panmitat, glucozơ, axit fomic.
  3. Saccarozơ, natri axetat, glucozơ, phenol.
  4. Lòng trắng trứng, lysin, saccarozơ, anđehit fomic.

Câu 73: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH và 0,2 mol NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Nhỏ từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, sinh ra 0,25 mol CO2. Giá trị của V là

A. 9,520.                          B. 12,432.                        C. 7,280.                          D. 5,600.

Câu 74: Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12, CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH và CH3COOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu được y mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, để tác dụng với 14,6 gam X trên cần dùng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Tỉ lệ x : y là

A. 24 : 35.                        B. 40 : 59.                        C. 35 : 24.                        D. 59 : 40.

Câu 75: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với lượng dư dung dịch KOH thì có tối đa 11,2 gam KOH phản ứng, thu được ancol Y và dung dịch chứa 24,1 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của m là

A. 21,2.                            B. 12,9.                            C. 20,3.                            D. 22,1.

Câu 76: Cho các chất hữu cơ: X, Y là hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, Z là axit no, mạch hở (MZ > 90) và este T (phân tử chỉ chứa chức este) tạo bởi X, Y với một phân tử Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,325 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z T, thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 17,55 gam H2O. Phần trăm số mol của T trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,75.                            B. 7,70.                            C. 7,85.                            D. 7,80.

Câu 77: Cho một lượng hỗn hợp M gồm etylamin, etylenđiamin (hay etan-1,2-điamin), axit glutamic (Glu) và amino axit X có công thức dạng CnH2n + 1- x(NH2)xCOOH (n, x nguyên dương; tỉ lệ mol nGlu : nX = 3 : 4) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, sau một thời gian thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,5M, thu được dung dịch Z chứa 16,625 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X

A. 15,73%.                      B. 11,96%.                       C. 19,18%.                      D. 21,21%.

Câu 78: Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y và ba peptit mạch hở Z, T, E đều tạo bởi X Y. Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 228 : 233. Kết luận nào sau đây sai?

  1. Phần trăm số mol muối natri của alanin có trong a gam hỗn hợp muối là 41,67%.
  2. Giá trị của a là 41,544.
  3. Giá trị của b là 0,075.
  4. Tổng khối lượng CO2 và H2O sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 31,644 gam M là 85,536 gam.

Câu 79: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

Khối lượng catot tăng (gam)

Khí thoát ra ở anot

Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng

dung dịch ban đầu (gam)

1930

m

Một khí duy nhất

2,70

7720

4m

Hỗn hợp khí

9,15

t

                   5m

Hỗn hợp khí

11,11

Giá trị của t là

A. 10615.                         B. 9650.                           C. 11580.                         D. 8202,5.

Câu 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc các phản ứng thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 30,5.                            B. 32,2.                            C. 33,3.                            D. 31,1.

 

----------- HẾT ----------

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN HÓA

Trường Đại Học Vinh, THPT chuyên

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2018

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Số báo danh: ..........................................................................

Mã đề thi 002

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

(Chú ý: Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn và bảng tính tan)

Câu 1: Dung dịch nào dưới đây có pH  < 7?  

     A. Ba(OH)2.                       B. NaNO3.                              C. CH3COOH.           D. NH3.

Câu 2: Chất nào dưới đây là hiđrocacbon?

     A. CH3COOH.                   B. CH3CH2OH.                      C. CH3CH3.                D. CCl4.

Câu 3:  Chất béo là trieste của axit béo với
     A. ancol etylic.                   B. ancol metylic.                     C. etylen glicol.           D. glixerol.

Câu 4: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

     A. CH3-CH2-Cl.                 B. CH3-CH3.                           C. CH2=CH-CH3.       D. CH3-CH2-CH3.

Câu 5: Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường?

     A. Ca.                                 B. Fe.                                      C. Cu.                         D. Ag.

Câu 6: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

     A. H2SO4 (đặc, nguội)        B. KOH                                  C. NaOH                    D. H2SO4 (loãng)

Câu 7: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

     A. FeCl3.                            B. Fe2O3.                                 C. Fe3O4.                     D.  Fe(OH)3.

Câu 8: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Trong các khí dưới đây, khí nào là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

     A. N2.                                            B. H2.                                                   C. CO2.                               D. O2.

Câu 9: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

     A. Al3+, Fe3+.                      B. Na+, K+.                              C. Cu2+, Fe3+.              D. Ca2+, Mg2+.

Câu 10: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng quan sát được là

     A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh.

     B. Khí không màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh.

     C. Khí không màu bay lên, dung dịch có màu nâu.

     D. Khí thoát ra không màu hoá nâu trong không khí, dung dịch chuyển sang màu xanh.

Câu 11: Dẫn một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp gồm: CuO, Fe2O3, MgO, Al2O3, ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc hỗn hợp chất rắn thu được gồm:

     A. Al2O3, Fe, Cu Mg.        B. Al2O3, Fe, CuO, MgO.      C. Al2O3, Fe, Cu, MgO. D. Al, Fe, Cu, Mg.

Câu 12: Khi cho 4,6 gam ancol etylic tác dụng hết với Na dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

     A. 2,24.                              B. 3,36.                                   C. 4,48.                       D. 1,12.

Câu 13: Để phân biệt vinyl axetat và metyl axetat, dùng hóa chất nào sau đây?

     A. Dung dịch AgNO3/NH3.                                               B. Dung dịch NaOH. 

     C. Dung dịch Br2.                                                              D. Dung dịch HCl.

Câu 14: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 15 gam muối. Công thức phân tử  của X là

     A. CH5N.                           B. C2H7N.                               C. C4H11N.                  D. C3H9N.

 Câu 15: Một hợp chất X có công thức C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu được muối Y và khí Z làm xanh quì tím ẩm. Nung Y với NaOH rắn (xt : CaO) thu được CH4. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

     A. CH3COONH3CH3.        B. CH3CH2COONH4.   C. HCOONH3CH2CH3.     D. HCOONH2(CH3)2.

Câu 16: Hòa tan một oxit kim loại M hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Tên kim loại M là

     A. Cu.                                 B. Ca.                                      C. Mg.                         D. Ba.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai?

    A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.            B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đếu tác dụng được với nước.                     

     C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.                  

     D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do màng oxi Al2O3 bền vững bảo vệ.

     Câu 18: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong

     A. dung dịch NaOH dư.                                                    B. dung dịch HCl dư.

     C. dung dịch AgNO3 dư.                                                  D. dung dịch NH3 dư.

Câu 19: Cho dãy các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, cumen. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

     A. 3.                                   B. 6.                                        C. 5.                            D. 4.

Câu 20: Cho dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch có chứa a mol chất tan X. Để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất thì X là:

     A. Ba(OH)2.                       B. H2SO4.                                C. Ca(OH)2 .               D. NaOH.

Câu 21: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và chất X( một loại phân bón hoá học), thấy có khí không màu thoát ra, khí này dễ hoá nâu trong không khí. Mặt khác khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

     A. Amophot.                      B. ure.                                     C. amoni nitrat.           D. natri nitrat.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Hai hiđrocacbon đó là                             

     A. CH4, C2H6.                    B. C2H6 , C3H8.                       C. C3H6 , C4H8.           D. C3H4, C4H6.

Câu 23: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

     A. 19,12.                            B. 18,36.                                C. 19,04.                     D. 14,68.

Câu 24: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 

     A. 3.                                   B. 4.                                                                            C. 2.                            D. 6.

Câu 25: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

      A. 60.                                B. 20.                                      C. 40.                         D. 80.

Các bạn vui đăng nhập vào hệ thống eLib.vn và tải nhanh về máy để xem toàn bộ nội dung bộ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa 

 

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung của đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa , để xem toàn bộ nội dung các em hãy nhấn nút download để tải tài liệu miễn phí về máy tính. Hi vọng với BST này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt, nâng cao kỹ năng giải đè trắc nghiệm và đạt được thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra, các em cũng có thể tham các BST khác như:

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Hái Lăng      

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Phụ Dực   

>> Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có lời giải chi tiết 
Đồng bộ tài khoản