Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | 1 đề thi

0
594
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên dành cho các bạn đây. Các bạn đã quen thuộc với tất cả các dạng đề bài và câu hỏi chưa nào? Hãy cùng nhau thử sức ngay BST này đi nhé, dưới đề thi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn có thể đối chiếu và so sánh được kết quả ngay sau khi làm xong đề. Thật là hữu ích phải không các bạn, vậy còn chần chừ gì nữa mà không cùng nhau giải đề đi nào. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN

 Trường THPT Cao Nguyên, Lần 1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

 TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN

NĂM HỌC 2017 -2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC Lớp 12 NC

Mã đề thi 169

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

(Từ câu 41 đến 80)

 

Học sinh không được sử dụng tài liệu và bảng HTTH. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

A. 4.                                B. 5.                                 C. 7.                                 D. 6.

Câu 42: Để bảo quản Natri, người ta phải ngâm Natri trong

A. nước.                          B. rượu etylic.                 C. dầu hỏa.                      D. phenol lỏng.

Câu 43: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là

A. NO2.                           B. N2O.                            C. NH3.                            D. N2.

Câu 44: Cho các chất sau: CH3CH2CHO (1) ; CH2=CHCHO (2) ; CH≡CCHO (3) ; CH2=CHCH2OH (4) ; (CH3)2CHOH (5). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là

           A. (2), (3), (4), (5).          B. (1), (2), (4), (5).           C. (1), (2), (3).                 D. (1), (2), (3), (4).

Câu 45: Phát biểu không chính xác là

A. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết s, sự xen phủ bên tạo thành liên kết π.

B. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử.

C. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học.

D. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

Câu 46: Dãy nào sau đây gồm các kim loại thường được sản xuất b ng phư ng pháp thủy luy n

A. Cr, Cu, Pb, Zn.           B. Pb, Fe, Ag, Cu.           C. Cu, Ag, Hg, Au.         D. Au, Sn, Pb, Hg.

Câu 47: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu da cam.                             B. không màu sang màu vàng.

C. màu vàng sang màu da cam.                               D. màu da cam sang màu vàng.

Câu 48: Amin nào sau đây là amin bậc hai

A. propan-2-amin.           B. propan-1-amin.            C. đimetylamin.               D. phenylamin.

Câu 49: Phản ứng nhi t phân muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm không đúng:

A. \(2Cu{(N{O_3})_2}\mathop \to \limits^{{t^o}} 2CuO + 4N{O_2} + {O_2}\)

B. \(2K{N{O_3}}\mathop \to \limits^{{t^o}} 2KN{O_2} + {O_2}\)

C. \(4Fe{(N{O_3})_3}\mathop \to \limits^{{t^o}} 2Fe_2O_3 + 8N{O_2} + {O_2}\)

D. \(4Ag{N{O_3}}\mathop \to \limits^{{t^o}} 2Ag_2{O} + 4N{O_2}+O_2\)

Câu 50: Phát biểu nào sau đây là đúng? Saccaroz và glucoz đều

  1. có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
  2. có tính chất của ancol đa chức.
  3. có chứa liên kết glicozit trong phân tử.
  4. bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng.

Câu 51: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

            A. 0,448.                         B. 0,224.                          C. 0,560.                          D. 0,112.Câu 52: 

Câu 52: Y là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch cacbon không phân nhánh. Tên gọi của Y là

           A. saccaroz .                    B. glucoz .                        C. amiloz .                        D. amilopectin.

Câu 53: Cho este có công thức phân tử là C4H6O2 có gốc rượu là metyl thì tên gọi của axit tư ng ứng của nó là

A. Axit axetic                  B. Axit acrylic.                C. Axit oxalic.                 D. Axit propionic.

Câu 54: Các ion và nguyên tử nào sau đây đều có cấu hình electron là: 1s22s22p6

A. Na+, Mg2+, Al3+, Ne.  B. Mg2+, Al3+, Cl-, Ne.     C. Na+, Mg2+, Cl-, Ne.     D. K+, Ca2+, Al3+, Ne.

Câu 55: Đi n phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở Catot. Công thức hoá học của muối đem đi n phân là

A. LiCl.                           B. NaCl.                          C. KCl.                            D. RbCl.

Câu 56: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghi n cho con người là

A. cocain, seduxen, Cafein.                                     B. penixilin, paradol, coCain.

C. ampixilin, erythromixin, Cafein.                           D. heroin, seduxen, erythromixin

Câu 57: Cây cao su là loại cây công nghi p có giá trị kinh tế lớn, được đưa vào trồng ở nước ta từ cuối thế kỉ 19. Chất lỏng thu được từ cây cao su giống như nhựa cây (gọi là mũ cao su) là nguyên li u để sản xuất cao su tự nhiên. Polime tạo ra cao su tự nhiên có tên gọi là

A. Polistiren.                   B. Poli(butađien).            C. Polietilen.                    D. Poliisopren.

Câu 58: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thì có hi n tượng nào sau đây ?

  1. Dung dịch vẫn trong suốt
  2. Xuất hi n kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần đến hết
  3. Xuất hi n kết tủa và kết tủa này không tan
  4. Xuất hi n kết tủa và có khí không mùi thoát ra

Câu 59: Este X có tỉ khối h i so với He b ng 21,5. Cho 17,2 gam X tác  dụng với dung dịch NaOH dư,  thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5.          B. HCOOC3H5.               C. C2H3COOCH3.           D. CH3COOC2H3.

Câu 60: Thuốc nổ đen là hỗn hợp của chất nào sau đây:

A. KNO3, S , C.              B. KClO3, S và C.           C. KNO2, S , P.               D. KClO3, P, C.

Để xem toàn bộ nội dung các bạn hãy tải miên phí về máy bộ

 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên

 

                                                ĐÁP ÁN

1 - B 2 - C  3 - A 4 - D  5 - D 6 - C 7 - C 8 - C  9 - D 10 - B
11 - A  12 - C 13 - B  14 - A  15 - C  16 - A 17 - D 18 - C 19 - D 20 - B
21 - A 22 - B 23 - B 24 - B 25 - B 26 - B  27 - A  28 - D 29 - B 30 - A
31 - D 32 - A 33 - C 34 - D 35 - C 36 - D 37 - A 38 - D 39 - A 40 - A

 

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung của bộ  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa có đáp án - Trường Cao Nguyên để xem đầy đủ nội dung và đáp án các em hãy đăng nhập và tải miễn phí về máy nhá.

Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo các BST khác như:

 
Đồng bộ tài khoản