10 đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 9 năm 2020-2021 có đáp án

Nhằm giúp các em có thêm đề thi ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến eLib xin gửi đến các em học sinh bộ đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 năm 2020-2020. Bộ đề thi gồm 10 đề thi kèm đáp án được tổng hợp từ các trường THCS khác nhau trên cả nước. Mời các em cùng tham khảo!

10 đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 9 năm 2020-2021 có đáp án

1. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 1

ĐỀ THI GIỮA HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần A.  TRẮC NGHIỆM

I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:

A.Thời gian sử dụng điện của gia đình.          

B. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.        

C. Công suất điện mà gia đình sử dụng.      

D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng.

Câu 2. Ta nói rằng tại một điểm A trong không  gian có từ trường khi:

A. Một vật nhẹ để gần A hút về phía A.                      

B. Một thanh đồng để gần A bị đẩy ra xa A.

C. Một thanh nam châm đặt tại A bị quay lệch khỏi hướng Nam-Bắc.

D. Một thanh nam châm đặt tại A bị nóng lên.

Câu 3. Một biến trở con chạy làm bằng dây nikêlin có điện trở suất ρ = 0,40.10-6 Ωm và tiết diện là 0,6mm2 và gồm 1000 vòng quấn quanh lõi sứ hình trụ tròn có bán kính 10cm. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

A. 6,67 Ω                    

B. 666,67 Ω                    

C. 209,33 Ω                   

D. 20,93 Ω

Câu 4. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:

A. Tăng gấp 6 lần.                                             

B. Giảm đi 6 lần.

C. Tăng gấp 1,5 lần.                                          

D. Giảm đi 1,5 lần.                                                                          

Câu 5. Trên một bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở bao nhiêu ?

A. 0,2Ω                         

B. 44Ω                       

C. 5Ω                      

D. 5500Ω  

Câu 6. Biện pháp nào sau đây không an toàn khi có người bị điện giật?

A. Ngắt ngay nguồn điện.            

B. Dùng tay kéo người ra khỏi dây điện.

C. Gọi người sơ cứu.                            

D. Dùng thước nhựa tách dây điện ra khỏi người.

Câu 7. Cách làm nào sau đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm vào hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của ăc quy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 8. Định luật Jun-Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:  

A  Cơ năng.           

B. Hoá năng.           

C. Nhiệt năng.           

D. Năng lượng ánh sáng.

II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.                   

Câu 9. Biến trở có thể được dùng để……………………..……trong mạch khi thay đổi ……………..…….……..của nó.

Câu 10. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.......................................với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và........................................với điện trở của dây.

III. Ghép mỗi thành phần ở cột A với một thành phần ở cột B sao cho thích hợp.

Cột A:

11. Động cơ điện là động cơ trong đó ...

12. Loa điện hoạt động dựa vào ...

13. Rơ le điện từ là một thiết bị tự động đóng, ngắt mạch điện ...

14. Nam châm vĩnh cửu hoạt động dựa vào ...

Cột B:

a. ... bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện.

b. ... tác dụng từ của dòng điện.

c. ... tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện đi qua.

d. ... năng lượng điện chuyển hóa thành cơ năng.

e. ... khả năng giữa được từ tính lâu dài của thép.

Phần B.  TỰ LUẬN

Câu 15.

a) Phát biểu quy tắc bàn tay trái?

b) Áp dụng: Xác định chiều của lực điện từ trong các trường hợp sau:

Câu 16. Tại sao vỏ của la bàn không thể làm bằng sắt?

Câu 17. Một bếp điện có ghi 220V - 1000W được dùng ở hiệu điện thế 220V.

a) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở bếp đó trong 1 giây.

b) Mỗi ngày sử dụng bếp trên trong 3 giờ thì một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện. Biết 1kWh giá 1000đ.

Câu 18. Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện trong mạch chính có cường độ I’ = 1,6A. Tính R1 và R2?

ĐÁP ÁN

Phần A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 - chọn B

Câu 2 - chọn C

Câu 3 - chọn C

Câu 4 - chọn A

Câu 5 - chọn B

Câu 6 - chọn B

Câu 7 - chọn D

Câu 8 - chọn C

Câu 9 - từ cần điền:  " điều chỉnh cường độ dòng điện" - "trị số điện trở"

Câu 10 - từ cần điền:  " tỉ lệ thuận" - " tỉ lệ nghịch"

Câu 11 - chọn d

Câu 12 - chọn c

Câu 13 - chọn a

Câu 14 - chọn e

Phần B. TỰ LUẬN

Câu 15:

a) Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

b) Xác định đúng chiều của lực điện từ 

Câu 16. Vì la bàn là kim nam châm, nếu vỏ của la bàn làm bằng sắt thì kim la bàn sẽ tương tác với vỏ và hướng chỉ của nó không còn chính xác nữa.

Câu 17.

Tóm tắt

U = 220V; P = 1000W; t1 = 1s; t = 90h; T1 = 1000đ

a) Q1 = ?

b) T = ?

Giải:

a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1s: 

Q1 = P.t = 1000.1 = 1000 (J)

b)  Điện năng bếp tiêu thụ trong 90h là:

A = P.t = 1.90 = 90 (kWh)

Tiền điện phải trả trong một tháng:

T = A.T1 = 90.1000 = 90000đ

Câu 18.

R = R1 + R2 =  = 40

\({R_{td}} = \frac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{U}{{I'}} = 7,5\Omega \)

Giải hệ pt theo R1; R2  ta được:  R1 = 30 ; R2 = 10  Hoặc  R1 = 10 ; R2 = 30

2. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 2

ĐỀ THI GIỮA HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện có lúc tăng,có lúc giảm.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng.         

D. Cường độ dòng điện tăng tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu 2: Từ trường không tồn tại ở đâu?

A. Xung quanh nam châm.                                                  

B. Xung quanh dòng điện.

C. Xung quanh điện tích đứng yên.                                    

D. Xung quanh Trái Đất.

Câu 3: Đơn vị nào dưới đây không phải  là đơn vị của điện năng?

A. Jun (J)          

B. Kilôoat giờ (kW.h)           

C. Niutơn (N)         

D. Số đếm của công tơ điện

Câu 4: Đoạn mạch gồm hai điện trở R­1 và R2 ­ mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:

A. R­1 + R2                         

B. \(\frac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)                          

C. \(\frac{{{R_1} + {R_2}}}{{{R_1}.{R_2}}}\)              

D. \(\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

Câu 5: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 15 và R= 10  mắc song song, điện trở tương đương là:

A. R = 12                

B. R = 6                     

C. R = 8                

D. R = 10  

Câu 6: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

---Nội dung phần tự luận của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy---

3. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 3

ĐỀ THI GIỮA HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS TÂN TẠO

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương ( R)  bằng:

A. R1 + R2                   

B. \(\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)                   

C. \(\frac{{{R_1} + {R_2}}}{{{R_1}R_2^{}}}\)                   

D. \(\frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\) 

Câu 2: Hai đoạn dây dẫn bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A. \({S_1}.{R_1} = {S_2}.{R_2}\)         

B. \(\frac{{{S_1}}}{{{R_1}}} = \frac{{{S_2}}}{{{R_2}}}\)           

C. \({R_1}.{R_2} = {S_1}.{S_2}\)          

D. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}} = \frac{{{R_2}}}{{{S_2}}}\) 

Câu 3: Đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở 25Ω một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây là :

A. 37A;                   

B. 4,8A ;                  

C. 2,1A;                       

D. 0,48A.

Câu 4: Một cuộn dây điện trở có trị số 10 Ω được quấn bằng dây nikêlin có tiết diện là 0,1.10-6m2 và có điện trở suất là 0,4.10-6 Ωm Chiều dài của cuộn dây này là:

A. \(l = {0.04.10^{ - 11}}m\)          

B. l = 2,5m          

C. l = 5.10-6 m      

D. l = 40 m

Câu 5: Định luật Jun-Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. cơ năng.            

B. năng lượng ánh sáng.        

C. hóa năng.          

D. nhiệt năng.    

Câu 6: Cấu tạo của nam châm điện:

A. Một ống dây có lõi sắt non.                                 

B. Một ống dây có lõi thép.

C. Một đoạn dây và một thanh sắt non.                     

D. Một ống dây và một thanh thép.

Câu 7: Khi nói về la bàn điều nào sau đây đúng?

A. La bàn là dụng cụ để xác định nhiệt độ.           

B. La bàn là dụng cụ để xác định phương hướng.

C. La bàn là dụng cụ để xác định hướng gió thổi.    

D. La bàn là dụng cụ để xác định độ cao.

Câu 8: Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì?

A. Xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng.

B. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn có hình dạng bất kì

C. Xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

D. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

---Nội dung phần tự luận của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy---

4. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 4

ĐỀ THI GIỮA HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:

Trên một biến trở con chạy có ghi (50 Ω - 2,5 A).

a. Cho biết ý nghĩa của các thông số trên.

b. Tính hiệu điện thế lớn nhất cho phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở.

c. Biến trở được làm bằng dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1,1.10-6 Ωm và chiều dài 50 m. Tính tiết diện của dây dùng làm biến trở.

d. Biến trở trên được mắc vào mạch điện như hình bên. Biết nguồn điện có hiệu điện thế U = 12 V, bóng đèn có ghi (3 V- 3 W). Phải điều chỉnh biến trở có giá trị bằng bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường? 

---Còn tiếp---

5. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 5

ĐỀ THI GIỮA HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần A: Trắc nghiệm

I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu trả lời sau:

Câu 1: Mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua và cường độ dòng điện I, điện trở R của dây dẫn và thời gian t được biểu thị bằng hệ thức nào?

A. Q = I. R. t.                                               

B. Q = I. R2t.

C. Q = I2Rt.                                               

D. Q = I. R. t2.

Câu 2: Một kim nam châm đặt cân bằng trên trục quay tự do, khi đứng cân bằng thì hai đầu của nó luôn chỉ hướng nào của địa lí ?

A. Bắc – Nam.                                                

B. Đông – Tây.

C. Bắc – Nam xong lại chỉ Đông – Tây.      

D. Đông – Tây xong lại chỉ Bắc – Nam.       

Câu 3: Từ trường có ở đâu ?

A. Xung quanh một thanh sắt.                          

B. Xung quanh một thanh gỗ.      

C. Xung quanh một thanh nhôm.           

D. Xung quanh một nam châm.

Câu 4: Theo quy tắc bàn tay trái để tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên 1 dây dẫn thẳng đặt trong từ trường thì ngón tay giữa hướng theo:

A. Chiều đường sức từ.                                  

B. Chiều của lực điện từ.

C. Chiều của dòng điện.                                

D. Cả ba hướng trên đều đúng.

---Còn tiếp---

6. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 6

ĐỀ THI GIỮA HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song được tính theo công thức :

A)  \({R_{td}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)     

B)  \(\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)               

C) \({R_{td}} = \frac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)                  

D) \({R_{td}} = \frac{{{R_1} + {R_2}}}{{{R_1}.{R_2}}}\)

Câu 2: Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng lên 3 lần thì điện trở của dây dẫn:

A. Tăng 3 lần.                       

B. Giảm 3 lần.          

C. Tăng 6 lần.                       

D. Không đổi.

Câu 3: Để nhận biết sự tồn tại của từ trường ta dùng :

A. 1 lõi sắt non                 

B. 1 lõi thép            

C. 1 kim nam châm           

D. 1 ống dây

Câu 4: Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm đặt gần nó gọi là:

A. Lực hấp dẫn.                    

B. Lực từ.                   

C. Lực điện từ.                 

D. Lực điện

---Còn tiếp---

7. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 7

Trường THCS Đồng Hiệp

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 6 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

8. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 8

Trường THS Bàu Hàm

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 6 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

9. Đề thi giữa học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 9

Trường THCS Hòa Bình

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 4 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

10. Đề thi giữa HK1 Vật Lý 9 số 10

Trường THCS Bàu Mây

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 10 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:16/10/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM