Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 13 trừ đi một số 13 - 5

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2 Bài 13 trừ đi một số 13 - 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 13 - 5 và học thuộc lòng bảng trừ, vận dụng bảng trừ vào tính và giải toán.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 13 trừ đi một số 13 - 5

1. Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =       8 + 5 =       7 + 6 =

4 + 9 =         5 + 8 =       6 + 7 =

13 - 9 =       13 - 8 =       13 - 7 =

13 - 4 =       13 - 5 =       13 - 6 =

b) 13 - 3 - 5 =       13 - 3 - 1 =       13 - 3 - 4 =

13 - 8 =       13 - 4 =       13 - 7 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 4 = 13       8 + 5 = 13       7 + 6 = 13

4 + 9 = 13       5 + 8 = 13       6 + 7 = 13

13 - 9 = 4       13 - 8 = 5       13 - 7 = 6

13 - 4 = 9       13 - 5 = 8       13 - 6 = 7

b) 13 - 3 - 5 = 5       13 - 3 - 1 = 9       13 - 3 - 4 = 6

13 - 8 = 5       13 - 4 = 9       13 - 7 = 6

2. Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 57 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;     b) 13 và 6;     c) 13 và 8.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 57 SGK Toán 2

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số xe đạp còn lại ở cửa hàng thì ta lấy số xe đạp cửa hàng đang có trừ đi số xe đạp cửa hàng đã bán.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

13 - 6 = 7 (xe đạp)

Đáp số: 7 xe đạp.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM