Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 33 - 5

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2 Bài 33 - 5 giúp các em học sinh nắm chắc được cách thực phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số. Đồng thời củng cố cách tìm số hạng của phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 33 - 5

1. Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;     b) 93 và 9;     c) 33 và 6.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết các phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 6 = 33

b) 8 + x = 43

c) x - 5 = 53

Phương pháp giải

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Hướng dẫn giải

a) x + 6 = 33

x = 33 - 6

x = 27

b) 8 + x = 43

x = 43 - 8

x = 35

c) x - 5 = 53

x = 53 + 5

x = 58

4. Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 2

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Phương pháp giải

- Tìm điểm cắt nhau của hai đường thẳng rồi điền một chấm tròn vào điểm đó.

- Vẽ 8 chấm tròn còn lại lên 2 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn có 5 chấm tròn.

Hướng dẫn giải

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM