Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 52 - 28

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2 Bài 52 - 28 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép trừ mà số bị trừ là số có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị là 2, số trừ là số có hai chữ số. Đồng thời, các em còn biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính nhẩm, viết, giải bài toán.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 52 - 28

1. Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 2

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

 

2. Giải bài 2 trang 54 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;     b) 82 và 38;     c) 92 và 55.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 2

Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số cây đội Một trồng được ta lấy số cây đội Hai trồng được trừ đi 38 cây.

Hướng dẫn giải

Đội Một trồng được số cây là:

92 - 38 = 54 (cây)

Đáp số: 54 cây.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM