Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 54 - 18

Giải bài tập trang 63 SGK Toán 2 Bài 54 - 18 giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số, hàng đơn vị là 4, số trừ là số có hai chữ số. Đồng thời, biết vận dụng phép trừ đã học làm tính và giải bài toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 54 - 18

1. Giải bài 1 trang 63 SGK Toán 2

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phái sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 63 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;     b) 64 và 28;     c) 44 và 19.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 63 SGK Toán 2

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải

Muốn tìm mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét ta lấy độ dài của mảnh vải xanh trừ đi 15dm.

Hướng dẫn giải

Mảnh vải màu tím dài số đề-xi-mét là:

34 - 15 = 19 (dm)

Đáp số: 19dm.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM