Tin học 6 Chương 3 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài học số 10 môn Tin học 6 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi Hệ điều hành làm những gì trong máy tính? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?... Chúc các em học tập thật tốt!

Tin học 6 Chương 3 Bài 10:  Hệ điều hành làm những việc gì?

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hệ điều hành là gì?

- Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính

- Hệ điều hành là một phần mềm máy tính

+ Là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính, các phần mềm khác phải cài sau.

+ Máy tính chỉ hoạt động sau khi cài tối thiểu một hệ điều hành

+ Có nhiều hệ điều hành khác nhau, phổ biến nhất là Windows của Microsoft.

Hệ điều hành cơ bản

1.2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

a) Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính

- Tài nguyên máy tính có hạn, các phần mềm sẽ tranh chấp tài nguyên để hoạt động

- Nhờ hệ điều hành, hoạt động các phần mềm được điều khiển, hoạt động hệ thống trở nên nhịp nhàng.

b) Cung cấp giao diện cho người dùng.

- Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.

Giao diện chính hệ điều hành

c) Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính

Thông tin máy tính

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Muốn máy tính họat động được thì phải

A. Lắp ráp hệ điều hành vào.

B. Cài đặt hệ điều hành vào.

C. Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm.

D.Tất cả sai.

2. Mỗi máy tính

A. Chỉ có thể cài một hệ điều hành.

B. Có thể cài nhiều hệ điều hành.

C. Chỉ cài được hệ điều hành Windows.

D. Câu A và B đúng.

Hướng dẫn giải

Muốn máy tính họat động được thì phải cài đặt hệ điều hành vào 1. B.

Mỗi máy tính có thể cài nhiều hệ điều hành 2.B

Bài 2: Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:

3. Hệ điều hành …………………. là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử.

4. Điền các cụm từ thích hợp sau đây: thiết bi, phần mềm, chuột, chương trình, bàn phím vào khoảng trống (…) trong các câu dưới đây để được các câu đúng. 

A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là …………………. và ………………………..

B. Hệ điều hành không phải là một …………………. Được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra.

Hướng dẫn giải

3. Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp vào máy tính. 

4. A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là chuột và phím.

B. Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc được gọi là gì?

Câu 2: Vì sao cần điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình trong máy tính?

Câu 3: Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng?

A. Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Solar System

B. Phần mềm Solar System cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Mario

C. Hệ điều hành cần cài vào máy tính trước hai phần mềm Mario và Solar System

D. Hai phần mềm Mario và Solar System cần cài đặt vào máy tính trước hệ điều hành

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về hệ điều hành?

A. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống

B. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống

C. Hệ điều hành đảm bảo tương tác giữa thiết bị với người dùng, giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy tính và tổ chức việc thực hiện các chương trình

D. Hệ điều hành là một phần mềm công cụ

Câu 3: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành?

A. Microsoft Excel

B. Microsoft Word

C. Microsoft Paint

D. Microsoft Windows

Câu 4: Chọn phương án sai khi nói về chức năng của hệ điều hành:

A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính

B. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác

C. Thực hiện tạo hộp thư điện tử trên Internet

D. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó

Câu 5: Hệ điều hành là:

A. Phần mềm tiện ích

B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm công cụ

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 10 môn Tin học 6 các em cần nắm được những ý chính sau đây:

  • Khái niệm về hệ điều hành?
  • Nhiệm vụ chính của hệ điều hành trong việc tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM