Công nghệ 9 Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Trong những bài trước các em đã dùng 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. Nếu dùng 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn độc lập nhau được không, hoặc thay đổi màu sắc chiếu sáng trong căn phòng khác nhau? Để lắp được mạch điện như thế, các em tìm hiểu trong Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.

Công nghệ 9 Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút thử điện.

- Vật liệu và thiết bị: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

1.2. Nội dung và trình tự thực hành

a. Vẽ sơ đồ lắp đặt

- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

Sơ đồ nguyên lí mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

+ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn:

 • Cực 1 công tắc 3 cực nối với đèn 1
 • Cực 2 công tắc 3 cực nối với đèn 2
 • Công tắc 2 cực dùng để đóng hoặc ngắt nguồn điện

+ Nguyên tắc hoạt động mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn: Khi công tắc 2 cực đóng lại và công tắc 3 cực được bật về vị trí 1 thì đèn 1 sáng

+ Mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn dùng để chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn với nhau

- Vẽ sơ đồ lắp đặt

Sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

b. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

c. Lắp đặt mạch điện

Qui trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

- Bước 1. Vạch dấu

 • Vạch dấu chính xác
 • Kí hiệu riêng biệt cho lỗ luồn dây và lỗ bắt vít

- Bước 2. Khoan lỗ bảng điện

 • Khoan chính xác
 • Khoan lỗ bắt vít trước (Ø2), lỗ luồn dây sau (Ø5)

- Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

 • Xác định các cực của công tắc
 • Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
 • Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện

- Bước 4. Nối dây mạch điện

 • Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn
 • Nối dây vào đui đèn

- Bước 5. Kiểm tra

+ Kiểm tra sản phẩm đạt chuẩn

 • Lắp đặt đúng theo sơ đồ
 • Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp
 • Mạch điện đảm bảo thông mạch

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử

Mô hình sản phẩm khi hoàn thiện

* Một số sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn

Một số sơ đồ lắp đặt mạch điện mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

1.3. Đánh giá

Đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí:

- Chất lượng sản phẩm.  

- Thực hiện theo quy trình.

- Ý thức học tập.

- Đảm bảo an toàn lao động.

- Vệ sinh nơi làm việc.

2. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

- Hiểu được quá trình làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt và lập bảng dự trù của mạch điện

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM