Công nghệ 8 Bài 14: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Để giúp các em có thể đọc, hiểu được bản vẽ lắp, xác định hình dạng, kích thước, kết cấu của vật thể như thế nào cho đúng với yêu cầu kỹ thuật? eLib xin giới thiệu nội dung bài học dưới đây!

Công nghệ 8 Bài 14: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Chuẩn bị

 • Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy...
 • SGK, vở ghi.

1.2. Các bước tiến hành

- B1: Ôn lại trình tự đọc bản vẽ lắp

- B2: Kẻ bảng theo mẫu bảng 13.1

- B3:

 • Đọc bản vẽ lắp ròng rọc
 • Hoàn thành đúng theo trình tự và ghi lại kết quả vào bảng trên giấy khổ A4 tại lớp.

1.3. Nội dung thực hành

a. Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc và ghi nội dung cần hiểu vào mẫu bảng

b. Các nội dung cần mô tả

- Khung tên

 • Tên gọi sản phẩm
 • Tỉ lệ bản vẽ
 • Bộ ròng rọc
 • 1:2

- Bảng kê

 • Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
 • Bánh ròng rọc (1), trục (1), móc treo (1), giá (1).

- Hình biểu diễn

 • Tên gọi hình chiếu
 • Tên gọi hình cắt
 • Hình chiếu đứng +cạnh
 • Có cắt cục bộ ở hình chiếu đứng

- Kích thước

 • Kích thước chung của sản phẩm
 • Kích thước chi tiết
 • Cao 100 ; rộng 40 ; dài 75
 • 75 ; 60 của bánh ròng rọc

- Phân tích

 • Vị trí của các chi tiết
 • Chi tiết (1) bánh ròng rọc ở giữa, lắp với trục (2), trục được lắp với giá chử U(4), móc treo(3) ở phía trên được lắp với giá chữ U

- Tổng hợp

 • Trình tự tháo lắp
 • Công dụng sản phẩm
 • Dũa 2 đầu trục tháo cụm 1-2, sau đó dũa đầu móc treo tháo cụm 3-4.
 • Lắp cụm 3-4 tán đầu móc treo sau đó lắp cụm 1-2 và tán 2 đầu trục.
 • Dùng để năng vật nặng lên cao. 

2. Báo cáo thực hành

Bộ ròng rọc và các chi tiết

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Phân tích được các chi tiết trên ban vẽ lắp về hình dạng và kích thước.
 • Mô tả được vị trí các chi tiết trong bản vẽ lắp.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM