Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 56: Nhân một số với một tổng

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Nhân một số với một tổng trang 66 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 56: Nhân một số với một tổng

1. Giải bài 1 trang 66 VBT Toán 4 tập 1

a) Tính :

235 × (30 + 5) = …………………………

                       = …………………………

                       = …………………………

5327 × (80 + 6) = …………………………

                         = …………………………

                         = …………………………

b) Tính (theo mẫu) : 

Mẫu :  237 × 21 = 237 × (20 + 1)

                         = 237 × 20 + 237 × 1

                          = 4740 + 237

                          = 4977

          4367 × 31 = …………………………

                          = …………………………

                          = …………………………

                          = …………………………

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Tách thừa số thứ hai thành tổng của hai số hạng. Sau đó, khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau. 

Hướng dẫn giải:

a) 

235 × (30 + 5) = 235 × 30 +  235 × 5

                       = 7050 + 1175

                       = 8225

5327 × (80 + 6) = 5327 × 80 + 5327 × 6

                          = 426160 + 31962

                          = 458122

b)  4367 × 31 = 4367 × (30 + 1)

                     = 4367 × 30 + 4367 × 1

                     = 131010 + 4367

                     = 135377

2. Giải bài 2 trang 66 VBT Toán 4 tập 1

Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một con vịt hoặc một con gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

- Tìm tổng số con gà và vịt của trang trại.

- Tìm tổng số gam thức ăn phải chuẩn bị: Ta lấy số gam thức ăn 1 con ăn trong 1 ngày nhân cho tổng số con gà và vịt.

- Đổi kết quả tìm được sang đơn vị kg, lưu ý rằng : 1kg = 1000g.

Cách 2:

- Tìm số thức ăn chuẩn bị cho gà: Ta lấy số gam thức ăn 1 con ăn trong 1 ngày nhân cho số con gà.

- Tìm số thức ăn chuẩn bị cho vịt: Ta lấy số gam thức ăn 1 con ăn trong 1 ngày nhân cho  số con vịt.

- Tìm tổng số thức ăn phải chuẩn bị: Ta lấy số thức ăn chuẩn bị cho gà cộng với số thức ăn chuẩn bị cho vịt.

- Đổi kết quả tìm được sang đơn vị kg, lưu ý rằng : 1kg = 1000g.

Hướng dẫn giải:

Cách 1

Số con gà và vịt có trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn là :

80 × 1400 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg

Đáp số : 112kg.

Cách 2

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn cho gà là :

80 × 540 = 43 200 (g)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn cho vịt là :

80 × 860 = 68 800 (g)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn cho gà và vịt là :

43200 + 68800 = 112 000 (g)

Đáp số : 112kg.

3. Giải bài 3 trang 66 VBT Toán 4 tập 1

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248m, chiều rộng bằng \(\dfrac14\) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều rộng: Ta lấy chiều dài : 4. 

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

248 : 4 = 62 (m)

Chu vi khu đất hình chữ nhật là :

(248 + 62) × 2 = 620 (m)

Đáp số: 620m.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM