Công nghệ 8 Bài 58: Thiết kế mạch điện

Để giúp các em có thể hiểu được thế nào là thiết kế mạch điện, trình tự thiết kế mạch điện gồm những bước nào? eLib xin giới thiệu nội dung Bài 58: Thiết kế mạch điện. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết bài học tại đây.

Công nghệ 8 Bài 58: Thiết kế mạch điện

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thiết kế mạch điện là gì?

- Thiết kế là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện.

- Thiết kế mạch điện bao gồm có 4 bước sau:

 • Bước 1: Xác định nhu cầu sử dụng của mạch điện.
 • Bước 2: Đưa ra các phương án thiết kế và lựa chọn những phương án thích hợp.
 • Bước 3: Xác định những phần tử cần thiết để lắp đặt mạch điện.
 • Bước 4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện theo đúng yêu cầu đã thiết kế không.

1.2. Trình tự thiết kế mạch điện

- Trình tự thiết kế mạch điện bao gồm các bước:

 • Xác định nhu cầu sử dụng
 • Đưa ra các phương án
 • Lựa chọn phương án thích hợp
 • Xác định những phần tử cần thiết
 • Lắp ráp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc đúng theo thiết kế không?

- Ví dụ: Bạn Nam cần lắp đặt mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều khiển đóng cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. Hãy giúp bạn thiết kệ một mạch điện để lắp đặt mạch điện.

+ Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì?

Cần lắp đặt mạch điện để chiếu sáng bàn học và giữa phòng.

+ Bước 2: Đưa ra các phương án thiết kế và lựa chọn phương án thích hợp

Bạn Nam đã đưa ra 4 phương án, chúng ta cùng bạn Nam chọn xem phương án nào thích hợp.

Chọn phương án 3.

 • Dùng 2 bóng đèn sợi đốt.
 • Đóng cắt riêng biệt.
 • Chiếu sáng bàn học và giữa phòng.

Một số sơ đồ thiết kế mạch điện

+ Bước 3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện

Các em hãy chọn hai trong số bóng đèn có số liệu định mức trên cho mạch điện

 • Bóng 1: 220V-75W
 • Bóng 2: 220V-25W
 • Bóng 3: 220V-100W
 • Bóng 4: 220V-60 W

2 bóng đèn thích hợp là:

 • Bóng đèn bàn học: 220V - 25W.
 • Bóng giữa phòng: 220V - 60W (75W).

+ Bước 4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện làm việc đúng theo mục đích thiết kế không?

2. Luyện tập

Thiết kế mạch điện gồm những nội dung nào?

Gợi ý trả lời

 • Xác định nhu cầu sử dụng
 • Đưa ra các phương án. Lựa chọn phương án thích hợp
 • Xác định những phần tử cần thiết
 • Lắp ráp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc đúng theo thiết kế không?

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

- Hiểu được khái niệm thiết kế mạch điện.

- Nắm được các bước thiết kế mạch điện

- Tự thiết kế được một mạch điện đơn giản.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM