Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số

Giải bài tập trang 83 VBT Toán 4 bài Chia cho số có hai chữ số giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số

1. Giải bài 1 trang 83 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

552 : 24

450 : 27

540 : 45

472 : 56

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 83 VBT Toán 4 tập 1

Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Tìm tổng số ngày người thợ làm khóa.

- Tìm tổng số cái khóa người thợ làm được.

- Tìm số cái khóa trung bình mỗi ngày làm được ta lấy tổng số cái khóa người thợ  làm được chia cho tổng số ngày người thợ làm khóa.

Hướng dẫn giải:

Số ngày người thợ đã làm là:

12 + 11 = 23 (ngày)

Trong 23 ngày người thợ làm được tất cả số cái khóa là:

132 + 213 = 345 (cái khóa)

Trung bình mỗi ngày người đó làm được số cái khóa là: 

345 : 23 = 15 (cái khóa)

Đáp số : 15 cái khóa.

3. Giải bài 3 trang 83 VBT Toán 4 tập 1

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Tính kết quả của các phép tính rồi nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

52 : 13 = 4

105 : 15 = 7

36 : 12 = 3

132 : 12 = 11

Vậy ta nối như sau:

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM