Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 84: Chu vi hình chữ nhật

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải bài tập VBT bài 84 được biên soạn và tổng hợp chi tiết bên dưới đây. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập bài Chu vi hình chữ nhật Toán 3. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 84: Chu vi hình chữ nhật

1. Giải bài 1 trang 97 VBT Toán 3 tập 1

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ:

b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m. 

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(17 + 11) ⨯ 2 = 56 (cm)

Đáp số: 56cm.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m là:

(15 + 10) ⨯ 2 = 50 (m)

Đáp số: 50m.

2. Giải bài 2 trang 97 VBT Toán 3 tập 1

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng 60m. Tính chu vi thửa ruộng đó. 

Phương pháp giải:

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải:

Chu vi thửa ruộng là: 

(140 + 60) ⨯ 2 = 400 (m)

Đáp số: 400m.

3. Giải bài 3 trang 98 VBT Toán 3 tập 1

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 15cm. 

Phương pháp giải:

- Đổi chiều dài có đơn vị đề-xi-mét thành cạnh có đơn vị xăng-ti-mét.

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải:

3dm = 30cm

Chu vi hình chữ nhật là: 

(30 + 15) ⨯ 2 = 90 (cm)

Đáp số: 90cm.

4. Giải bài 4 trang 98 VBT Toán 3 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật EGHI                 ....

b) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI              ....

c) Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI              ....

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- So sánh rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống. 

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (58 +42) x 2 = 200 (cm)

Chu vi hình chữ nhật EGHI là: (66 + 34) x 2 = 200 (cm)

a) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật EGHI         Đ

b) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI      S

c) Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI      S. 

Ngày:26/10/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM