Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng chia 7

Để giúp các em học sinh lớp 3 học hiệu quả môn Toán, đội ngũ eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Bảng chia 7. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán về phép chia, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng chia 7

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Xuất phát từ phép nhân 7, ta có thể nhẩm được giá trị của phép chia 7:

7 : 7 = 1                         42 : 7 = 6

14 : 7 = 2                       49 : 7 = 7

21 : 7 = 3                       56 : 7 = 8

28 : 7 = 4                       63 : 7 = 9

35 : 7 = 5                       70 : 7 = 10

- Tìm được giá trị 7 của một số hoặc một hình đơn giản:

+) Chia số ban đầu cho 7

+) Chia hình đã cho thành 7 phần bằng nhau và tô màu một phần

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính nhẩm

Dựa vào bảng nhân và chia 7 đã học, nhẩm tính các kết quả của phép nhân, chia trong phạm vi 7

b) Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, cho giá trị của một số nhóm bằng nhau, yêu cầu tìm giá trị của “mỗi”hoặc “một” nhóm.

Bước 2: Muốn tìm giá trị của một nhóm, ta lấy giá trị của các nhóm chia cho số nhóm.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.

c) Dạng 3: Giá trị \(\frac{1}{7}\)

Muốn tìm \(\frac{1}{7}\) của một số, ta cần chia số đó cho 7.

Muốn tìm \(\frac{1}{7}\) của một hình thì cần chia hình đó thành 7 phần bằng nhau và tô một phần.

d) Dạng 4: Tính giá trị biểu thức

Muốn tính giá trị của biểu thức, ta cần ghi nhớ quy tắc chung:

+ Biểu thức có chứa nhân/chia và cộng trừ thì cần làm phép toán nhân/chia trước, sau đó đến các phép toán cộng/trừ.

+ Biểu thức chỉ có chứa phép nhân và phép chia thì ta thực hiện các phép toán theo thứ tự từ trái sang phải.

e) Dạng 5: Tìm x

Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính nhẩm 42 : 7

Hướng dẫn giải

Nhẩm 7 x 6 = 42 nên 42 : 7 = 6

Câu 2: Một sợi dây dài 56 cm được cắt thành 7 đoạn bằng nhau. Mỗi đoạn dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Mỗi đoạn dây dài số xăng-ti-mét là:

56 : 7 = 8

Đáp số: 8cm

Câu 3: Phép toán có giá trị bé nhất là:

A. 35 : 7                            B. 42 : 6                       C. 54 : 6

Hướng dẫn giải

Tính giá trị của các phép toán

35 : 7 = 5

42 : 6 = 7

54 : 6 = 9

Đáp án A đúng

Câu 4: Tìm X , biết X x 7 = 56

Hướng dẫn giải

 X x 7 = 56

X = 56 : 7

X = 9

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết lập bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM