Toán 3 Chương 2 Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 nội dung bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về phép chia số có hai chữ số.

Toán 3 Chương 2 Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số như sau:

96 : 3 = ?

Đặt tính rồi tính

Ta thực hiện phép chia như sau:

* 9 chia 3 được 3, viết 3.

  3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0.

* Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0.

Vậy 96 : 3 = 32

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

Bước 1: Đặt tính phép chia theo hàng dọc.

Bước 2: Thực hiện phép chia bằng cách lần lượt chia chữ số hàng chục, hàng đơn vị của số bị chia với số chia.

b) Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích kĩ đề, xác định giá trị của số cho trước và số phần bằng nhau.

Bước 2: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau đã cho.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

c) Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

- Với biểu thức có chứa phép toán cộng, trừ, nhân, chia:

Bước 1: Thực hiện phép tính nhân, chia.

Bước 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ còn lại theo thứ tự từ trái sang phải.

- Với biểu thức chỉ có phép toán cộng, trừ hoặc nhân, chia:

Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

d) Dạng 4: Tìm x

Trong phép nhân, muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Trong một phép chia, muốn tìm số bị chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 48 : 2 = ?

Hướng dẫn giải

4 chia 2 được 2, viết 2; 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0.

Hạ 8, 8 chia 2 bằng 4, viết 4; 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0.

Vậy 48 : 2 = 24

Câu 2: Một cửa hàng có 66 bao gạo và đã bán được \(\frac{1}{6}\) số bao đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu bao gạo?

Hướng dẫn giải

Cửa hàng đã bán số bao gạo là:

66 : 6 = 11 (bao)

Đáp số: 11 bao.

Câu 3: Tính giá trị biểu thức sau:

a) 65 : 5 + 9 = ?

b) 15 + 12 - 8 = ?

Hướng dẫn giải

a) 65 : 5 + 9 = 13 + 9 = 22

b) 15 + 12 - 8 = 27 - 8 = 19

Câu 4: Tìm x, biết: x : 5 = 37

Hướng dẫn giải

X : 5 = 37

X = 37 x 5

X = 185

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM