Toán 3 Chương 4 Bài: Diện tích hình vuông

Sau đây mời các em học sinh lớp 3 cùng tìm hiểu về Diện tích hình vuông. Bài giảng dưới đây đã được eLib biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Toán 3 Chương 4 Bài: Diện tích hình vuông

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Hình vuông ABCD có:

3 x 3 = 9 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2

Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 cm2

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tìm diện tích của hình vuông.

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

b) Dạng 2: Toán đố liên quan đến diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

- Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

- Diện tích của hình vuông được tính bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

c) Dạng 3: Tìm chu vi của hình vuông khi biết diện tích của hình vuông đó.

- Tìm cạnh của hình vuông bằng cách nhẩm hai số giống nhau nào có tích bằng giá trị của diện tích đã cho.

- Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tìm diện tích của tờ giấy hình vuông có cạnh bằng 5 cm

Hướng dẫn giải

Diện tích của hình vuông đó là:

5 x 5 = 25 cm2

Đáp số: 25 cm2

Câu 2: Tìm chu vi của hình vuông biết diện tích của hình vuông đó là 64 cm2

Hướng dẫn giải

Vì 8 x 8 = 64 nên cạnh của hình vuông đó là 8cm

Chu vi của hình vuông đó là:

8 x 4 = 32 cm

Đáp số: 32 cm.

Câu 3: Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Hướng dẫn giải

Cạnh hình vuông dài là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

5 x 5 = 25(cm2)

Đáp số: 25 cm2

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Nhận biết và tính diện tích hình vuông.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM