Toán 3 Chương 3 Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài học Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số bao gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được eLib tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 3 Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.

- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục lên hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

Ví dụ: Tính 1432 x 2 = ?

2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

Vậy 1432 x 2 = 2864

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính

Đề bài thường yêu cầu tính hoặc đặt tính rồi tính, ta áp dụng cách làm tương tự phần lí thuyết.

b) Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề bài, chú ý từ khóa như “mỗi” ,“một” …, yêu cầu của bài toán.

- Khi bài toán cho giá trị một nhóm và yêu cầu tìm giá trị của nhiều nhóm tương tự thì ta thường sử dụng phép nhân.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả.

c) Dạng 3: Tìm x

- Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia.

d) Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân thì thực hiện từ trái sang phải.

+ Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

e) Dạng 5: So sánh

- Tính giá trị của biểu thức (Dạng 4)

- So sánh các giá trị vừa tìm được.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Xây một bức tường hết 1025 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như vậy thì hết bao nhiêu viên gạch?

Hướng dẫn giải

4 bức tường hết số viên gạch là:

1025 x 4 = 4100 (viên gạch)

Đáp số: 4100 viên gạch.

Câu 2: Tìm x, biết: X x 3 = 9975

Hướng dẫn giải

X x 3 = 9975

X = 9975 : 3

X = 3325

Vậy X cần tìm là: 3325

Câu 3: Tính nhẩm: 2000 x 3 = ?

Hướng dẫn giải

Nhẩm: 2 nghìn x 3 = 6 nghìn

Vậy: 2000 x 3 = 6000

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết làm phép tính nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM