Toán 5 Chương 4 Bài: Thời gian

eLib xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng dưới đây do eLib tổng hợp và biên soạn. Bài học sẽ cung cấp cho các em kiến thức về chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thời gian, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 4 Bài: Thời gian

1. Tóm tắt lý thuyết

Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170km với vận tốc 42,5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 11 giờ hay vận tốc của ô tô.

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

t = S : v

Bài toán 2: Một ca nô đi với vận tốc 36km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

 42 : 36 = \(\frac{7}{6}\)(giờ)

\(\frac{7}{6}\) giờ  =1\(\frac{1}{6}\) giờ =1 giờ 10 phút.

Đáp số: 11 giờ 10 phút.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Một ca nô đi với vận tốc38 km/giờ trên quãng đường sông dài114km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Hướng dẫn giải

Thời gian đi của ca nô là:

114 : 38 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Câu 2: Trên quãng đường dài 2 km, một người chạy với vận tốc 8 m/giây. Hỏi người đó chạy quãng đường đó hết bao nhiêu giây?

Hướng dẫn giải

Đổi 2km = 2000m

Thời gian chạy của người đó là:

2000 : 8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Có khái niệm ban đầu về thời gian, đơn vị thời gian.
  • Biết tính thời gian của một chuyển động đều.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM