Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng chia 2

Giải bài tập trang 109 SGK Toán 2 Bài Bảng chia 2 giúp các em học sinh ôn tập, hiểu cách lập bảng chia 2 và giải các bài toán liên quan. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng chia 2

1. Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

6 : 2 =     2 : 2 =     20 : 2 =

4 : 2 =     8 : 2 =     14 : 2 =

10 : 2 =     12 : 2 =     18 : 2 =

16 : 2 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng chia 2 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 : 2 = 3     2 : 2 = 1     20 : 2 = 10

4 : 2 = 2     8 : 2 = 4     14 : 2 = 7

10 : 2 = 5     12 : 2 = 6     18 : 2 = 9

16 : 2 = 8

2. Giải bài 2 trang 109 SGK Toán 2

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 12 cái kẹo chia cho 2.

Hướng dẫn giải

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

3. Giải bài 3 trang 109 SGK Toán 2

Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào?

Phương pháp giải

 Nhẩm giá trị của các phép tính đã cho rồi nối với ô chứa kết quả tương ứng.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính chia ta được:

12 : 2 = 6

8 : 2 = 4

20 : 2 = 10

16 : 2 =8

14 : 2 = 7

Nối ô chứa phép tính với ô chứa kết quả tương ứng ta được:

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM