Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chu vi hình vuông

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 học thật tốt môn Toán, eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải 4 bài tập SGK từ trang 88. Thông qua tài liệu này các em sẽ định hướng được phương pháp giải đồng thời tự đánh giá được năng lực bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp, hiệu quả. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chu vi hình vuông

1. Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 3

Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh \(10cm\). Tính độ dài đoạn dây đó.

Phương pháp giải

Muốn tính độ dài đoạn dây ta lấy độ dài một cạnh hình vuông nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn dây đó là

\(10 \times 4 = 40 (cm)\)

Đáp số: \(40 cm\).

3. Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 3

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh \(20cm\). Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi \(3\) viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

Phương pháp giải

- Tìm chiều dài của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch hình vuông.

- Tìm chu vi hình chữ nhật : Lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

\(20 \times 3 = 60 (cm)\)

Chu vi hình chữ nhật là:

\((60 + 20 ) \times 2 = 160 (cm)\).

Đáp số: \(160 cm\).

4. Giải bài 4 trang 88 SGK Toán 3

Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông \(MNPQ\)

Phương pháp giải

- Dùng thước kẻ, đo độ dài một cạnh của hình vuông.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Đo độ dài cạnh hình vuông đã cho \(MN = NP = PQ = MQ = 3 cm\).

Chu vi hình vuông là:

\(3 \times 4 = 12 (cm)\)

Đáp số: \(12 cm\).

Ngày:29/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM