Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Gấp một số lên nhiều lần

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 Bài Gấp một số lên nhiều lần với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 3 học tập thật tốt!

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Gấp một số lên nhiều lần

1. Giải bài 1 trang 33 SGK Toán 3

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải

Muốn tìm năm nay chị bao nhiêu tuổi thì ta lấy tuổi em hiện nay nhân với 2.

Hướng dẫn giải

Năm nay chị có số tuổi là :

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

2. Giải bài 2 trang 33 SGK Toán 3

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Phương pháp giải

Tóm tắt 

Lời giải

Muốn tìm số quả cam mẹ hái được thì ta lấy số quả cam con hái được nhân với 5.

Hướng dẫn giải

Mẹ hái được số quả cam là:

7 x 5 = 35 ( quả cam)

Đáp số: 35 quả cam.

3. Giải bài 3 trang 33 SGK Toán 3

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

- Muốn tìm số nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị : Ta lấy số đã cho cộng với 5.

- Muốn tìm số gấp số đã cho 5 lần : Ta lấy số đã cho nhân với 5.

Hướng dẫn giải

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM