Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 26 SBT Địa lí 10 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

1. Giải bài 1 trang 68 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm tất cả những gì có thể khai thác để phục vụ cho yiệc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

O Đúng.                      O Sai.

b) Cơ cấu nền kinh tế gồm tất cả các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

O Đúng.                      O Sai.

c) Ba bộ phận cơ bản hợp thành cơ cấu nền kinh tế (cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cơ cấu thành phần kinh tế có vai trò quan trọng hơn cả.

O Đúng.                      O Sai.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về nguồn lực phát triển kinh tế, cơ cấu nền kinh tế và bộ phận cơ bản hợp thành để chọn đáp án phù hợp.

Gợi ý trả lời

a) Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm tất cả những gì có thể khai thác để phục vụ cho yiệc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

→ Đúng.                              

b) Cơ cấu nền kinh tế gồm tất cả các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

→ Đúng.                              

c) Ba bộ phận cơ bản hợp thành cơ cấu nền kinh tế (cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cơ cấu thành phần kinh tế có vai trò quan trọng hơn cả.

→ Sai.

2. Giải bài 2 trang 68 SBT Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Cần biết được căn cứ vào nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ để phân loại nguồn lực như thế nào để hoàn thành nội dung trong sơ đồ trên.

Gợi ý trả lời

3. Giải bài 3 trang 69 SBT Địa lí 10

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Phương pháp giải

Dựa vào lý thuyết về vai trò của các nguồn lực như vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên và nguồn lực kinh tế xã hội để nối với các ô bên phải cho phù hợp.

Gợi ý trả lời

VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

4. Giải bài 4 trang 69 SBT Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về các bộ phân hợp thành cơ cấu nền kinh tế để hoàn thành bảng trên.

Gợi ý trả lời

5. Giải bài 5 trang 70 SBT Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Cơ cấu GDP theo ngành của thế giới đang chuyển dịch theo hướng :

a) O tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng- của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.

b) O tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực dịch vụ.

c) O tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực công nghiệp - xây dựng.

d) O tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án phù hợp cần nắm rõ chiều hướng chuyển dịch của cơ cấu GDP theo ngành của thế giới.

Gợi ý trả lời

Cơ cấu GDP theo ngành của thế giới đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

→ Chọn a.

6. Giải bài 6 trang 70 SBT Địa lí 10

Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng:

a) O giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

b) O tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, giảm tỉ trọng của khu vực

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàiỀ

c) O giảm bớt các hình thức sở hữu, tập trung nền kinh tế vào tay nhà nước.

d) O phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ chiều hướng diễn ra cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

→ Chọn a.

  • Tham khảo thêm

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM