Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Hướng dẫn Giải bài tập SBT Địa lí 10 bài 27 của eLib dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 71 SBT Địa lí 10

Hãy cho biết vai trò của nông nghiệp.

- Đối với đời sống : ......................................................................................

- Đối với công nghiệp : .................................................................................

- Đối với xuất khẩu :  ....................................................................................

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về vai trò của nông nghiệp đối với đời sống, công nghiệp và xuất khẩu để trả lời.

Gợi ý trả lời

Vai trò của nông nghiệp:

- Đối với đời sống: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

- Đối với công nghiệp: Cung cấp và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm.

- Đối với xuất khẩu: Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

2. Giải bài 2 trang 71 SBT Địa lí 10

Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về lý thuyết các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp để trả lời câu hỏi trên.

Gợi ý trả lời

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

- Đất trồng là tư liệu sản xuấ chủ yếu và không thể  thay thế được

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi

- Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào vào điều kiện tự nhiên

- Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành công nghiẹp sản xuất hàng hóa.

3. Giải bài 3 trang 72 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Tất cả các nền văn minh cổ đại đều là các nền văn minh nông nghiệp.

O Đúng.                O Sai.

b) Trong tương lai, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, sản xuất nông nghiệp sẽ không còn tồn tại.

O Đúng.                O Sai.

c) Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ 5 yếu tố cơ bản của tự nhiên là: nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

O Đúng.                O Sai.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ kiến thức về vai trò và đặc điểm của nông nghiệp.

Gợi ý trả lời

a) Tất cả các nền văn minh cổ đại đều là các nền văn minh nông nghiệp.

→ Đúng.

b) Trong tương lai, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, sản xuất nông nghiệp sẽ không còn tồn tại.

→ Sai.

c) Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ 5 yếu tố cơ bản của tự nhiên là: nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

→ Sai.

4. Giải bài 4 trang 72 SBT Địa lí 10

Điền những nội dung phù hợp vào chỗ trống trong sơ đồ sau.

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

Phương pháp giải

Cần dựa vào đặc điểm các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội để xác định các nhân tố phù hợp.

Gợi ý trả lời

5. Giải bài 5 trang 72 SBT Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

a) O cơ sở.                                            

b) O ở trình độ cao.    

c) O ở trình độ khá cao.                           

d) O cao nhất.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất.

Gợi ý trả lời

Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất.

→ Chọn d.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM