Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Nhằm mục đích kiểm tra kiến thức về Địa lí ngành thương mại cũng như cách vận dụng để giải bài tập. eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SBT Địa lí 10 dưới đây. Với các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

1. Giải bài 1 trang 102 SBT Địa lí 10

Chọn câu trả lời đúng.

1.1. Thị trường được hiểu là

A. nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hoá.

B. nơi gặp gỡ giữa bên bán và bên mua.

C. nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ.

D. nơi có các chợ và siêu thị.

1.2. Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì

A. giá cả có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đình đốn.

B. giá cả có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đình đốn.

C. giá cả có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

D. giá cả có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.

1.3. Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới là :

A. Trung Quốc, Hoa Kì, châu Âu.

B. Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản.

C. Bắc Mĩ, châu Âu, châu Á.

D. Nam Mĩ, Trung Quốc, Ấn Độ.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về thị trường, quy luật cung cầu và các trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

1.1. Thị trường được hiểu là:

B. nơi gặp gỡ giữa bên bán và bên mua

1.2. Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì

C. giá cả có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

1.3. Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới là :

A.  Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản.

2. Giải bài 2 trang 102 SBT Địa lí 10

Phân biệt hai khái niệm: thị trường và thương mại.

Phương pháp giải

Cần hiểu rõ bản chất của thị trường và thương mại để phân biệt hai khái niệm này.

Gợi ý trả lời

- Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.

- Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người mua và người bán.

3. Giải bài 3 trang 103 SBT Địa lí 10

Nêu vai trò của ngành thương mại đối với sản xuất.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ đặc điểm của ngành thương mại để phân tích vai trò của ngành thương mại đối với sản xuất.

Gợi ý trả lời

Vai trò của ngành thương mại đối với sản xuất:

- Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.

- Hoạt động thương mại có vai trò điều tiết sản xuất vi trong một nền sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường. Ngành thương mại phát triển giúp cho sự trao đổi được mở rộng ; vì vậy, nó thúc đẩy sự phát triển sản xuất hàng hóa.

- Hoạt động thương mại còn có vai trò hướng dẫn tiêu dùng vì nó có thể tạo ra tập quán tiêu dùng mới.

- Thương mại được chia làm hai ngành lớn là nội thương và ngoại thương.

+ Ngành nội thương phát triển góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng và lãnh thổ. Thương nghiệp bán lẻ còn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội.

+ Sự phát triển của ngành ngoại thương sẽ góp phần làm tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, gắn liền thị trường trong nước với thị trường thế giới rộng lớn. làm cho nền kinh tế đất nước trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, nền kinh tế đất nước tìm được động lực mạnh mẽ để phát triển, tham gia vào thị trường thế giới, các lợi thế của đất nước được khai thác có hiệu quả và kinh tế hơn.

4. Giải bài 4 trang 104 SBT Địa lí 10

Dựa vào kiến thức trong bài, hoàn thành bảng dưới đây: 

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về ngành ngoại thương và ngành nội thương để trình bày khái niệm và vai trò theo yêu cầu đề bài.

Gợi ý trả lời

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM