Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 17 được eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

1. Giải bài 1 trang 48 SBT Địa lí 8

Dựa vào hình 8, em hãy:

a) Ghi tên năm nước đầu tiên tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tô màu vào các nước này.

b) Thể hiện trên lược đồ và ghi tên thủ đô của 11 nước Đông Nam Á.

c) Kết hợp vốn hiểu biết, nêu mục tiêu hoạt động của ASEAN.

Lược đồ các nước Đông Nam Á

Phương pháp giải

- Dựa vào lược đồ các nước Đông Nam Á đối chiếu với lược đồ trống để hoàn thành yêu cầu đề bài.

- Cần xác định được mục tiêu hoạt động của ASEAN:

+ Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực

+ Nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền 

Gợi ý trả lời

- Mục tiêu hoạt động của ASEAN là:

+ Giữ vũng hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội.

+ Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

2. Giải bài 2 trang 49 SBT Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Để nắm được kết quả sự hợp tác của ASEAN, cần trình bày các vấn đề:

- Tam giác tăng trưởng

- Đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ

- Trao đổi hàng hóa

- Xây dựng đường sắt

- Bảo vệ sông Mê Công.

Gợi ý trả lời

3. Giải bài 3 trang 50 SBT Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Để xác định những thuận lợi và khó khăn của ASEAN khi xây dựng và phát triển kinh tế cần dựa vào đăc điểm về:

- Vị trí địa lí

- Điều kiện tự nhiên

- Lịch sử

- Văn hóa, phong tục, tập quán

Gợi ý trả lời

4. Giải bài 4 trang 50 SBT Địa lí 8

Dựa vào câu dưới đây:

“Hiện nay buôn bán với ASEAN chiếm 32,4% tổng bán quốc tế của nước ta”.

a) Em hãy vẽ biểu đồ tỉ lệ giá trị thương mại của nước ta với ASEAN và các nước khác trên thế giới theo gợi ý sau:

b) Kết hợp với vốn hiểu biết, hoàn thành nội dung ô (1) và (2) trên biểu đồ.

Phương pháp giải

a)  Dựa vào số liệu tỉ lệ giá trị thương mại 32,4% tổng bán quốc tế của nước ta với ASEAN để vẽ biểu đồ.

b) Cần nắm được các mặt hàng xuất khẩu chính (công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ), mặt hàng nhập khẩu chính (nguyên liệu, tư liệu sản xuất) để hoàn thành các ô nội dung trên.

Gợi ý trả lời

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM