Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 5 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

1. Giải bài 1 trang 13 SBT Địa lí 8

Dựa vào bảng sau:

Dân số các châu lục qua một số năm (triệu người)

a) Vẽ biểu đồ hình tròn biểu diễn tỉ lệ dân số các châu lục, năm 2008

b) Qua bảng số liệu và biểu đồ trên, nhận xét về sự gia tăng dân số của châu Á ; nhận xét về số lượng, tỉ lệ dân số châu Á so với các châu lục khác trên toàn thế giới năm 2008.

Phương pháp giải

a) Dựa vào số liệu đã cho, tính được tỉ lệ dân số của các châu lục, từ đó vẽ biểu đồ theo yêu cầu đề bài.

b) Dựa vào kĩ năng phân tích số liệu và biểu đồ để nhận xét về sự thay đổi dân số châu Á (số lượng, tỉ lệ dân số) qua các năm:

- Dân số châu Á không ngừng tăng lên

- Tỉ lệ số dân Châu Á chiếm tới 60.4% dân số thế giới

- Dân số chiếm tỷ lệ rất lớn so với toàn thế giới

Gợi ý trả lời

a) Vẽ biểu đồ

b) Nhận xét:

- Qua các năm từ 1950 đến 2008 dân số châu Á không ngừng tăng lên từ 1402 triệu người/1950 tăng lên 4052 triệu người/2008 và tăng 2650 triệu người/58 năm.

→ Đây là mức gia tăng dân số đạt ngưỡng báo động về sự bùng nổ dân số tại các quốc gia Châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung.

- Tỉ lệ số dân Châu Á chiếm tới 60.4% dân số thế giới, cao gấp 4,2 lần dân số Châu Phi, 4,3 lần dân số Châu Mĩ, 5,5 lần dân số Châu Âu và 142 lần dân số Châu Đại Dương.

- Dân số Châu Á chiếm tỷ lệ rất lớn so với toàn thế giới và vẫn không ngừng tăng lên qua các năm. 

2. Giải bài 2 trang 14 SBT Địa lí 8

Quan sát hình 5.1. Lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á, tr 17 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích lược đồ để xác định nơi phân bố chủ yếu của các chủng tộc ở Châu Á:

- Ơ- rô-pê-ô-it

- Môn-gô-lo-it

- Ô-xtra-lô-it

Gợi ý trả lời

3. Giải bài 3 trang 15 SBT Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ:

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ trên cần nắm được:

- Nơi ra đời

- Thần linh được tôn thờ

- Nơi phân bố chủ yếu của các tôn giáo lớn

Gợi ý trả lời


Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM