Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 2: Số đo góc

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Số đo góc sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập hai.

Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 2: Số đo góc

1. Giải bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc \(\widehat{xOy}, \widehat{xOz}, \widehat{xOt}\) 

Phương pháp giải

Cách đo góc: đọc sách giáo khoa toán 6 tập 2 trang 76:

Muốn đo góc \(xOy,\) ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh \(O\) của góc, một cạnh của góc (chẳng hạn \(Oy\)) đi qua vạch \(0\) của thước. Giả sử cạnh kia của góc (tia \(Ox\)) đi qua vạch \(90.\) Ta nói góc \(xOy\) có số đo \(90\) độ. 

Hướng dẫn giải

Nhìn vào hình ta có:

\(\widehat{xOy}={ 50^{0}}, \widehat{xOz}= { 100^{0}}, \widehat{xOt}= { 130^{0}}\) 

2. Giải bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Đo các góc \(BAC, ABC, ACB\) ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Phương pháp giải

Ta so sánh hai góc bằng cách so sánh các số đo của chúng. 

Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Góc nào có số đo lớn hơn thì góc đó lớn hơn, góc nào có số đo nhỏ hơn thì góc đó nhỏ hơn.

Hướng dẫn giải

Đo các góc ta được: 

\(\widehat{BAC}=60^0;\)  \(\widehat{ABC} =60^0\) và \(\widehat{ACB} = 60^{0}\).

Nên \(\widehat{BAC}\) \(=\widehat{ABC}\) \(=\widehat{ACB}\) \((=60^{0})\).

3. Giải bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

 Đo các góc \(ILK, IKL, LIK\) ở hình 20 

 

Phương pháp giải

Cách đo góc: đọc sách giáo khoa toán 6 tập 2 trang 76:

Muốn đo góc \(xOy,\) ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh \(O\) của góc, một cạnh của góc (chẳng hạn \(Oy\)) đi qua vạch \(0\) của thước. Giả sử cạnh kia của góc (tia \(Ox\)) đi qua vạch \(90.\) Ta nói góc \(xOy\) có số đo \(90\) độ. 

Hướng dẫn giải

Sử dụng thước đo độ đo các góc ta được: 

\(\widehat{ILK}\) =  \(45^{0}\) 

\(\widehat{IKL}\) = \(45^{0}\)

\(\widehat{LIK}\) = \(90^{0}\)

4. Giải bài 14 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

 Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù ,bẹt. 

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc. 

Phương pháp giải

Cách đo góc: đọc sách giáo khoa toán 6 tập 2 trang 76:

Muốn đo góc \(xOy,\) ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh \(O\) của góc, một cạnh của góc (chẳng hạn \(Oy\)) đi qua vạch \(0\) của thước. Giả sử cạnh kia của góc (tia \(Ox\)) đi qua vạch \(90.\) Ta nói góc \(xOy\) có số đo \(90\) độ. 

Hướng dẫn giải

Ước lượng bằng mắt: 

Góc vuông: góc 1, góc 5.                  

Góc nhọn: góc 3, góc 6.

Góc tù: góc 4.                                   

Góc bẹt: góc 2

Kết quả đo:  

\(\widehat{1}\)= \(\widehat{5}=90^{0}\)         \(\widehat{3}=70^{0}\)             

\(\widehat{6}=30^{0}\)            \(\widehat{4}=135^{0}\)              \(\widehat{2}=180^{0}\)

5. Giải bài 15 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Phương pháp giải

+ Xác định góc tạo bởi 2 kim lúc 6h rồi suy ra xem mỗi giờ tương ứng với góc bao nhiêu độ.

Gốc của góc trùng với trục quay của kim.

Ta coi kim phút khi chỉ số 12 là một cạnh của góc, kim giờ là cạnh còn lại.

+ Từ đó xác định góc ở các giờ đã cho.

Hướng dẫn giải

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc \(180^{0}\).

Do \(180^{0}\) : \(6= 30^{0}\) nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc \(30^{0}\)

Ta có hình vẽ sau:

 

Góc giữa hai kim: 

Lúc 2 giờ là \(30^{0}\) \(.2=60^{0}\)

Lúc 5 giờ là \(30^{0}\) \(.5=150^{0}\) 

Lúc 10 giờ là \(30^{0}\) \(.2=60^{0}\) (Vì góc giữa hai kim luôn nhỏ hơn hoặc bằng \(180^{0}\) nên ta không nhân 10 trong trường hợp này)

Lúc 3 giờ là  \(30^{0}\) \(.3=90^{0}\)

Lúc 6 giờ là \(30^{0}\) \(.6=180^{0}\)

6. Giải bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Khi hai tia \(Ox, Oy\) trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi \(xOy\) là một góc và gọi là "Góc không". Số đo của góc không là \(0^{0}\). Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ. 

Phương pháp giải

Hai tia trùng nhau tạo thành một góc có số đo \(0^0\)

Hướng dẫn giải

 

Vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng 0o.  

7. Giải bài 17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh \(BC,CD,DA\) có độ dài bằng nhau. 

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

 

Hướng dẫn giải

Cách đo góc: đọc sách giáo khoa toán 6 tập 2 trang 76:

Muốn đo góc \(xOy,\) ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh \(O\) của góc, một cạnh của góc (chẳng hạn \(Oy\)) đi qua vạch \(0\) của thước. Giả sử cạnh kia của góc (tia \(Ox\)) đi qua vạch \(90.\) Ta nói góc \(xOy\) có số đo \(90\) độ. 

Hướng dẫn giải

Các em dùng thước đo độ đo thử vào các góc trong thước hình chữ nhật, nếu 2 thước cùng chỉ 1 số đo thì là đúng, lệch nhau về số đo thì thước hình chữ nhật sai. 

Kết quả: Thước đo này sai.

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM