Giải bài tập SGK Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập Sử 11 Bài 9 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

1. Giải bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học về phong trào Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 SGK Lịch sử 11 trang 48-50 để suy luận và đưa ra câu trả lời phù hợp

Gợi ý trả lời

- Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

→ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

→ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

2. Giải bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công?

Phương pháp giải

Từ nội dung chính mục II Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết SGK Lịch sử 11 trang 51, 52 học sinh rút ra những ý chính để trả lời câu hỏi.

Gợi ý trả lời

* Xây dựng chính quyền Xô viết:

- Thông qua “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.

- Thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu những tàn tích cũ của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết.

- Thành lập các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản.

- Thành lập Hồng quân công nông để bảo vệ chính quyền mới.

- Tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao.

→ Những việc làm ở trên của Chính quyền Xô viết đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân.

* Bảo vệ Chính quyền Xô viết:

- Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng đã mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết còn non trẻ.

- Từ năm 1919, Chính quyền Xô viết đã thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với nội dung: nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi),…

- Vừa chiến đấu vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng phản cách mạng. Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM