Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Mời các em cùng tham khảo tài liệu giải bài tập bài 10 trang 38 SGK Lịch sử 7 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước được eLib biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu cung cấp nội dung các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, đầy đủ sẽ giúp các em ôn tập thật hiệu quả, chúc các em đạt kết quả cao trong các kì thi phía trước.

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

1. Giải bài 1 trang 38 SGK Lịch sử 7

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1 SGK trang 35 để trả lời.

- Năm 1005: Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua

- Cuối năm 1009: Lê Long Đĩnh qua đời, các đại thần đã tôn Lý Công Uẩn lên làm vua.

→ Nhà Lý thành lập.

Hướng dẫn giải

- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua, là một ông vua tàn bạo nên trong triều ai cũng căm phẫn.

- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các tăng sư và đại thần đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhà Lý thành lập.

2. Giải bài 2 trang 38 SGK Lịch sử 7

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 2 SGK trang 36 để trả lời.

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Hướng dẫn giải

* Tổ chức chính quyền trung ương:

- Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

- Với các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ.

- Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, quan võ.

* Tổ chức chính quyền địa phương:

- Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu.

- Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

3. Giải bài 3 trang 38 SGK Lịch sử 7

Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 2 SGK trang 36 để trả lời.

- Tổ chức bộ máy nhà nước

- Ban hành bộ "Hình thư".

- Xây dựng quân đội

- Thi hành chính sách " ngụ binh ư nông"....

Hướng dẫn giải

- Tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

- Ban hành bộ "Hình thư".

- Xây dựng quân đội vững mạnh gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

- Thi hành chính sách " ngụ binh ư nông".

- Thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số.

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM