Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn học sinh lớp 8.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

1. Giải bài 1 trang 50 SGK Lịch sử 8

Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1 SGK Lịch sử 8 trang 46, 47 để trả lời.

Ví dụ:

- Năm 1875, Đảng xã hội dân chủ Đức.

- Năm 1879, Đảng công nhân Pháp.

- Năm 1883, Nhóm Giải phóng lao động Nga.

Hướng dẫn giải

Những sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

- Ở Anh, nhiều cuộc bãi công lớn đã nổ ra, đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (năm 1899).

- Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội (năm 1893).

- Ở Mĩ, ngày 1 - 5 - 1886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

- Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở mỗi nước ra đời như:

+ Năm 1875, Đảng xã hội dân chủ Đức.

+ Năm 1879, Đảng công nhân Pháp.

+ Năm 1883, Nhóm Giải phóng lao động Nga.

2. Giải bài 2 trang 50 SGK Lịch sử 8

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục II.2 SGK Lịch sử 8 trang 50 để suy luận trả lời.

- Đối với nước Nga: làm suy yếu chế độ Nga hoàng, tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng tháng Mười 1917.

- Đối với thế giới:  anh hưởng lớn đến các nước Tây Âu, châu Á

Hướng dẫn giải

* Đối với nước Nga:

- Giáng đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản, làm suy yếu chế độ Nga hoàng.

- Báo trước một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nổ ra.

- Là cuộc tổng diễn tập, tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng tháng Mười 1917.

* Đối với thế giới:

- Ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh ở các nước Tây Âu, châu Á, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa thời kì "châu Á thức tỉnh".

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM