Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

eLib xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Hướng dẫn giải bài tập học thuyết tiến hóa cổ điển sẽ giúp các em củng cố về các kiến thức về học thuyết tiến hóa cổ điển từ đó có thể so sánh các học thuyết tiến hóa cổ điển với nhau. Nội dung chi tiết các em xem tại đây.

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

1. Giải bài 1 trang 143 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Lamac giải thích quá trình hình thành loài mới như thế nào?

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết về Học thuyết Lamac
 • Kết quả học thuyết Lamac: Từ 1 loài ban đầu đã hình thành các loài khác nhau thích nghi với điều kiện sống khác nhau và không có loài nào bị diệt vong.

Hướng dẫn giải

Lamac cho rằng những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ (di truyền tính tập nhiễm hay thu được trong đời cá thể), đưa đến sự hình thành loài mới.

2. Giải bài 2 trang 143 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Vì sao nói Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật?

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết về Học thuyết Lamac
 • Kết quả học thuyết Lamac: Từ 1 loài ban đầu đã hình thành các loài khác nhau thích nghi với điều kiện sống khác nhau và không có loài nào bị diệt vong.

Hướng dẫn giải

Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật vì:

 • Quan niệm cho rằng trong lịch sử không có loài nào bị đào thải không đúng với các tài liệu cổ sinh vật học. VD: bò sát khổng lồ, quyết khổng lồ… bị diệt vong.
 • Quan niệm sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi điều kiện môi trường và mọi cá thể trong loài đều nhất loạt phản ứng theo cách giống nhau trước điều kiện ngoại cảnh mới. Điều này không phù hợp với quan niệm ngày nay về đặc điểm vô hướng của biến dị, tính đa hình của quần thể hay thường biến không di truyền.

3. Giải bài 3 trang 143 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Đacuyn quan niệm về biến dị và di truyền như thế nào? Nêu mối quan hệ của biến dị, di truyền, và chọn lọc?

Phương pháp giải

- Xem lại lý thuyết về Học thuyết Đacuyn

- Kết quả của học thuyết Dacuyn:

 • Hình thành các loài khác nhau từ 1 loài tổ tiên là do quá trình chọn lọc tự nhiên.
 • Thực chất của CLTN là sự phân hóa khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể và kết quả của CLTN là quần thể sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

Hướng dẫn giải

- Đacuyn quan niệm về biến dị và di truyền:

 • Biến dị cá thể (biến dị): là những đặc điểm sai khác giữa các cá thể trong cùng một loài, xảy ra trong quá trình sinh sản, xuất hiện riêng lẻ, không định hướng, là nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa chọn giống.
 • Di truyền là cơ sở cho sự tích lũy các biến dị nhỏ thành các biến đổi lớn qua nhiều thế hệ.

→ Nhờ hai đặc tính di truyền và biến dị: sinh vật mới tiến hóa thành nhiều dạng, đồng thời vẫn giữ được đặc điểm riêng của từng loài.

- Mối quan hệ giữa biến dị, di truyền và chọn lọc:

 • Biến dị cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc.
 • Di truyền tạo điều kiện cho chọn lọc tích lũy các biến dị.
 • Bằng mối quan hệ giữa biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên Đacuyn đã giải thích thành công sự tiến hóa trong sinh giới, giải thích được nguồn gốc thống nhất của các loài.

4. Giải bài 4 trang 143 SGK Sinh học 12 Nâng cao

So sánh chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về chọn lọc tự nhiên.
 • Xem lại kiến thức về chọn lọc nhân tạo.

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 144 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Đacuyn quan niệm về sự hình thành các đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc của các loài như thế nào?

Phương pháp giải

- Xem lại lý thuyết về Học thuyết Đacuyn

- Kết quả của học thuyết Dacuyn:

 • Hình thành các loài khác nhau từ 1 loài tổ tiên là do quá trình chọn lọc tự nhiên.
 • Thực chất của CLTN là sự phân hóa khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể và kết quả của CLTN là quần thể sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

Hướng dẫn giải

 • Đacuyn phân biệt biến dị cá thể có ý nghĩa tiến hoá và chọn giống với biến đổi đồng loạt. Vật nuôi, cây trồng chịu tác động của chọn lọc nhân tạo. Đó là quá trình bao gồm 2 mặt song song: vừa đào thải các biến dị bất lợi, vừa tích lũy các biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người.
 • Sinh vật trong thiên nhiên chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, cũng bao gồm 2 mặt: vừa đào thải các biến dị bất lợi vừa tích lũy các biến dị có lợi cho sinh vật. Kết quả là đưa đến sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống. Tác động của chọn lọc tự nhiên diễn ra theo con đường phân li tính trạng là cơ sở để giải thích sự hình thành loài mới và nguồn gốc thống nhất của các loài.

6. Giải bài 6 trang 144 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chọn lọc tự nhiên là quá trình

A. đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.

B. tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật.

C. vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật

D. tích luỹ những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.

Phương pháp giải

- Kết quả của học thuyết Dacuyn:

 • Hình thành các loài khác nhau từ 1 loài tổ tiên là do quá trình chọn lọc tự nhiên.
 • Thực chất của CLTN là sự phân hóa khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể và kết quả của CLTN là quần thể sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

Hướng dẫn giải

Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật.

Đáp án C

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM