Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân, giúp các em thông qua hệ thống bài tập, trình bày quá trình nguyên phân, chu kì tế bào, ý nghĩa của quá trình nguyên phân, các giai đoạn của quá trình nguyên phân.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

1. Giải bài 1 trang 75 SGK Sinh học 10

- Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào?

Phương pháp giải

- Xem lại chu kì tế bào, nắm được những giai đoạn của chu kì tế bào, ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

Hướng dẫn giải

- Chu kì tế bào và ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào: Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Trình tự này bao gồm hai giai đoạn được gọi là kì trung gian và các kì của nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào.

- Ý nghĩa của điều hòa chu kì tế bào: Trong cơ thể đa bào như con người, sự phối hợp giữa các tế bào là đặc biệt cần thiết để duy trì sự tồn tại bình thường của cơ thể. Vì vậy, sự phân chia tế bào cũng phải được điều hòa một cách chặt chẽ nếu không sẽ gay ra những hậu quả khôn lường.

2. Giải bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10

- Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Phương pháp giải

- Xem lại chu kì tế bào, giải thích tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau. Ở kì sau, các NST tách nhau ở tâm động và di chuyển về hai cực của tế bào.

Hướng dẫn giải

- Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để tránh sự cồng kềnh khó di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong, NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phiên mã.

3. Giải bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10

- Điều gì xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, các thoi vô sắc bị phá hủy?

Phương pháp giải

- Trong quá trình nguyên phân bình thường, các NST sau khi nhân đôi vẫn dính nhau ở tâm động rồi xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo sau đó di chuyển về 2 cực của tế bào.

Hướng dẫn giải

- Trong phân bào, các NST trượt trên thoi vô sắc (thoi phân bào) về 2 cực của tế bào. Nếu thoi vô sắc bị phá hủy thì các NST này sẽ không tiến về 2 cực trong khi bộ NST đã nhân đôi, các bào quan và tế bào chất đều nhân lên gấp 2 về số lượng. Tế bào này tạo ra một tế bào bị đột biến tạo thành thể tứ bội (từ 2n → 4n) tế bào trong trường hợp này sẽ to hơn so với tế bào bình thường và một tế bào không chứa NST nào.

4. Giải bài 4 trang 75 SGK Sinh học 10

- Nêu ý nghĩa của nguyên phân?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình nguyên phân, ý nghĩa của quá trình nguyên phân.

Hướng dẫn giải

- Ý nghĩa của nguyên phân:

+ Ý nghĩa sinh học:

  • Cấp độ tế bào: Là phương thức sinh sản của tế bào.
  • Cấp độ cơ thể: Giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển, giúp tái sinh mô, cơ quan tổn thương, là cơ sở của sinh sản vô tính

+ Ý nghĩa thực tiễn: Là cơ sở khoa học cho công nghệ nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào gốc.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM