Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 15: Tiêu Hóa

eLib giới thiệu đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 15: Tiêu Hóa. Giúp các em củng cố kiến thức và bám sát nội dung bài tập SGK, đồng thời rèn luyện kĩ năng làm bài tập nắm vững cơ chế hoạt động các cơ quan tiêu hóa. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 15: Tiêu Hóa

1. Giải bài 1 trang 60 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Nêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp?

Phương pháp giải

- Quá trình tiêu hóa ở động vật ăn tạp cũng tương tự các động vật ăn thịt (ở miệng và dạ dày, ruột), tuy nhiên về cấu tạo có chút ít khác biệt, thích nghi với chế độ ăn, thể hiện ở hàm răng và độ dài ruột.

Hướng dẫn giải

Những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp

2. Giải bài 2 trang 60 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở đâu trong các cơ quan tiêu hóa? Vì sao? 

Phương pháp giải

- Quá trình tiêu hóa ở miệng và dạ dày, thức ăn được biến đổi về mặt cơ học là chính. Còn ở ruột thì có đủ các loại enzim của tuyến tụy, tuyến ruột và gan để biến đổi tất cả các loại thức ăn chưa được biến đổi hoặc mới chỉ biến đổi một phần thành các chất đơn giản mà cơ thể có khả năng hấp thụ được.

Hướng dẫn giải

- Quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở ruột. Bởi vì ở miệng và dạ dày, thức ăn được biến đổi về mặt cơ học là chính.

- Sự biến đổi hóa học: Mới chỉ có cacbohiđrat và prôtêin được biến đổi bước đầu. Còn ở ruột thì có đủ các loại enzim của tuyến tụy, tuyến ruột và gan để biến đổi tất cả các loại thức ăn chưa được biến đổi hoặc mới chỉ biến đổi một phần thành các chất đơn giản mà cơ thể có khả năng hấp thụ được.

3. Giải bài 3 trang 60 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải

- Ruột non cần hấp thụ nhanh chóng và triệt để các chất dinh dưỡng đã được tiêu hóa.

Hướng dẫn giải

- Cấu tạo của ruột phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được thể hiện:

  • Có các nếp gấp niêm mạc.
  • Rất nhiều lông ruột và lông cực nhỏ.

→ Do cấu tạo như vậy làm cho diện tích bề mặt hấp thụ tăng hàng nghìn lần tạo điều kiện hấp thụ nhanh chóng và triệt để các chất dinh dưỡng.

4. Giải bài 4 trang 60 SGK Sinh 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất vì:

A. Ruột là bộ phận dài nhất trong ống tiêu hóa.

B. Bề mặt hấp thụ của ruột lớn.

C. Ở ruột có đầy đủ các loại enzim để phân giải tất cả các loại thức ăn.

D. Cả A và B.

E. Cả B và C.

Phương pháp giải

- Sự biến đổi hóa học: Mới chỉ có cacbohiđrat và prôtêin được biến đổi bước đầu. Còn ở ruột thì có đủ các loại enzim của tuyến tụy, tuyến ruột và gan để biến đổi tất cả các loại thức ăn chưa được biến đổi hoặc mới chỉ biến đổi một phần thành các chất đơn giản mà cơ thể có khả năng hấp thụ được.

Hướng dẫn giải

- Tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất vì:

  • Bề mặt hấp thụ của ruột lớn.
  • Ở ruột có đầy đủ các loại enzim để phân giải tất cả các loại thức ăn.

⇒ Đáp án: E.

5. Giải bài 5 trang 60 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa? 

Phương pháp giải

- Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa:

+ Các chất được hấp thụ qua thành ruột non theo cơ chế vận chuyển tích cực hoặc thụ động.

+ Các axit amin, đường đơn được hấp thụ theo cơ chế vận chuyển tích cực.

+ Một số protein được vận chuyển theo cơ chế thực bào.

+ Nước được hấp thụ thụ động.

+ Glixerin hòa tan trong nước và được hấp thụ thụ động.

+ Đa số các vitamin đều hấp thụ thụ động.

Hướng dẫn giải

- Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa: 

+ Khuếch tán theo chiều građian nồng độ (thụ động): Nước, glixerin, vitamin...

+ Vận chuyển tích cực (ngược chiều građian nồng độ) và có tiêu dùng năng lượng: Axit amin, đường đơn, protein (vận chuyển theo kiểu thực bào)...

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM