Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Qua nội dung Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 26: Cảm ứng ở động vật, giúp các em củng cố kiến thức, bám sát nội dung bài tập SGK, rèn luyện kĩ năng làm bài tập phân tích cảm ứng ở các lớp động vật, so sánh các dạng hệ thần kinh và cảm ứng. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 26: Cảm ứng ở động vật

1. Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Cảm ứng là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm cảm ứng.

Hướng dẫn giải

- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn tại và phát triển.

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật?

Phương pháp giải

- So sánh về tốc độ phản ứng, dấu hiệu nhận biết phản ứng và tính đa dạng của phản ứng.

Hướng dẫn giải

- Sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật:

+ Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng các cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng.

+ Cảm ứng ở động vật cũng là sự phản ứng lại những tác động của môi trường để tồn tại và phát triển, nhưng phản ứng diễn ra nhanh hơn. Mức độ, tính chính xác của cảm ứng và hình thức cảm ứng thay đổi tùy thuộc vào mức độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích (hệ thần kinh).

3. Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Phương pháp giải

- Xem lại tổ chức thần kinh ở từng nhóm động vật, so sánh lần lượt từng bước phát triển của hệ thần kinh.

Hướng dẫn giải

- Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật được thể hiện như sau: Từ chỗ hệ thần kinh dạng lưới (ruột khoang), đến hệ thần kinh dạng chuỗi (các ngành giun), rồi cao hơn là hệ thần kinh dạng hạch (thân mềm, chân khớp) và cao nhất là hệ thần kinh dạng ống (động vật có xương sống).

4. Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.

Phương pháp giải

- Xem lại hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và dạng lưới, tiến hành lập bảng so sánh chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau.

Hướng dẫn giải

Hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM