Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

eLib giới thiệu đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ. Giúp các em củng cố kiến thức, bám sát bài tập SGK, đồng thời rèn luyện kĩ năng làm bài tập. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

1. Giải bài 1 trang 115 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Trình bày những diễn biến xảy ra ở chùy xináp khi có kích thích? 

Phương pháp giải

- Xem lại quá trình truyền tin qua xináp.

Hướng dẫn giải

- Những diễn biến xảy ra ở chùy xináp khi có kích thích:

+ Khi xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi trục, tới các chùm xinap sẽ làm thay đổi tính thấm đối với Ca2+, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở chùm xinap làm vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học, giải phóng các chất này vào khe xinap.

+ Các phần tử chất trung gian hóa học sẽ gắn với các thực thể nằm trên màng sau xinap và làm thay đổi tính thấm màng sau xinap của nơron tiếp theo, xung thần kinh được hình thành và lại tiếp tục lan truyền dọc sợi trục và cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng. 

2. Giải bài 2 trang 115 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy trình bày những biến đổi xảy ra trong phản ứng của cơ thể khi giẫm phải một gai nhọn

Phương pháp giải

- Liên hệ đến cung phản xạ và sự truyền xung thần kinh.

Hướng dẫn giải

- Xuất hiện điện động của tế bào thụ cảm xúc giác khi giẫm phải gai.
- Sự lan truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh rồi qua các xináp tới nơron vận động.
Xung truyền theo sợi trục của nơron vận động tới các cơ vận động bàn chân (hoặc ngón chân) gây ra phản ứng co chân để tránh tác dụng của gai nhọn.

3. Giải bài 3 trang 115 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tại sao xung thần kinh chỉ truyền qua xináp theo 1 chiều từ màng trước xináp sang màng sau xináp?

 A. Vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng chứa chất trung gian hóa học, sẽ được giải phóng qua màng trước xináp khi có xung truyền tới.

B. Vì chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học tương ứng.

C. Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hóa học và màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng.

D. Tất cả các phương án trên.

Phương pháp giải

- Xem lại truyền tin qua xináp.

+ Ở chuỳ xináp có các bóng chứa chất trung gian hóa học.

+ Màng sau xináp có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học tương ứng.

Hướng dẫn giải

- Xung thần kinh chỉ truyền qua xináp theo 1 chiều từ màng trước xináp sang màng sau xináp vì: Chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng chứa chất trung gian hóa học, sẽ được giải phóng qua màng trước xináp khi có xung truyền tới. Chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học tương ứng. Màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hóa học và màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng.

  • Đáp án D.

4. Giải bài 4 trang 115 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Động vật có thể nhận biết, phân biệt được các kích thích khác nhau do đâu?

Phương pháp giải

- Cơ thể cần có cách mã hóa các thông tin thu nhận được và truyền đi để đảm bảo các phản ứng được chính xác.

Hướng dẫn giải

- Động vật có thể nhận biết các kích thích chính là nhờ mã thông tin thần kinh. Thông tin nhận được từ các cơ quan thụ cảm khác nhau bị kích thích với cường độ và tần số khác nhau đều được truyền đi dưới dạng xung thần kinh về trung ương. Những thông tin đó được mã hóa gọi là mã thông tin thần kinh, và trung ương thần kinh sẽ giải mã để nhận biết thông tin một cách chính xác

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM