Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 25: Biến dạng của lá

Để giúp các em có thể rèn luyện các kiến thức về sự biến dạng của lá trong chương trình Sinh học 6. Ban biên tập eLib xin giới tiệu tài liệu giải bài tập SGK Sinh học 6 dưới đây!

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 25: Biến dạng của lá

1. Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 6

Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải

 • Xem lại Biến dạng của lá
 • Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác trong những hoàn cảnh khác nhau.
 • Ví dụ như lá biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá vảy, lá dự trữ chất hữu cơ, lá bắt mồi,...

Hướng dẫn giải

 • Chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.
 • Tuy nhiên, một số loại cây có lá biến dạng để thực hiện những chức năng khác giúp cây thích nghi với điều kiện sống của chúng.
 • Lá một số loại cây như xương rồng lá lại biến thành gai là vì chúng thường sống trong những điều kiện khô hạn. khắc nghiệt, nên lá biến thành gai giúp cây giảm bớt sự thoát hơi nước.

2. Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6

Có những loại lá biến dạng phổ biến nào? Chức năng của mỗi loại là gì?

Phương pháp giải

 • Xem lại Biến dạng của lá
 • Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác trong những hoàn cảnh khác nhau. 
 • Ví dụ như lá biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá vảy, lá dự trữ chất hữu cơ, lá bắt mồi,...

Hướng dẫn giải

 • Có các loại biến dạng như: Lá bắt mồi, lá dự trữ, lá biến thành gai, lá vảy, tua cuốn, tay móc  
 • Chức năng của mỗi loại

Biến dạng của lá

Chức năng

Lá bắt mồi

Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây trong điều kiện sống nghèo nàn, thiếu chất dinh dưỡng

Lá dự trữ

Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây.

Lá biến thành gai

Giảm thoát hơi nước, giúp cây thích nghi với điều kiện môi trường khô hạn

Lá vảy

Bảo vệ cho phần bộ phận  thân rễ nằm trong đất

Tua cuốn, tay móc

Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao

3. Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6

Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây?

Phương pháp giải

 • Xem lại Biến dạng của lá
 • Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác trong những hoàn cảnh khác nhau. 
 • Ví dụ như lá biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá vảy, lá dự trữ chất hữu cơ, lá bắt mồi,...

Hướng dẫn giải

 • Ví dụ : Một số cây có biến dạng ở địa phương em là cây xương rồng, cây mướp, cây dong ta.

Tên cây

Dạng lá biến dạng

Tác dụng đối với cây 

Cây xương rồng

Lá biến thành gai

Giảm sự thoát hơi nước của cây thì mới tồn tại được.

Cây mướp

Tua cuốn

Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao

Cây dong ta

Lá vảy

Bảo vệ phần thân rễ trong đất

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM