Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Với mong muốn giúp các em có thể củng cố các kiến thức về quá trình thụ tinh, kết quả, tạo hạt ở tực vật Hạt kín. Đồng thời giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài môn Sinh học để chuẩn bị tật tốt cho các kỳ ti sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

1. Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 6

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
  • Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.
  • Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

Hướng dẫn giải

  • So sánh: 

Hiện tượng thụ phấn

Hiện tượng thụ tinh

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

  • Quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh: thụ tinh chỉ xảy ra sau khi thụ phấn. Để có thể xảy ra quá trình thụ tinh thì hạt phấn phải được tiếp xúc với đầu nhụy và nảy mầm, giải phóng tinh trùng để kết hợp với noãn trong quá trình thụ. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 6

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó ?

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
  • Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.
  • Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

Hướng dẫn giải

- Quả do bầu phát triển thành, quả chứa hạt.

- Hạt do noãn đã được thụ tinh tạo thành, hạt chứa phôi.

- Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa:

  • Cây giữ lại đài hoa trên quả: cây cà chua, cây hồng, cây thị, cây bưởi, cây cam, cây măng cụt,…
  • Cây giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy: cây chuối, cây ngô,...
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM