Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh giúp các em hoàn thành các bài tập cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh, phân biệt các chức năng của hai hệ thần kinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

1. Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 8

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Phương pháp giải

Xem lại cấu tạo và chức năng của nơron để trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Hướng dẫn giải

- Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

- Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. 

- Nơron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

2. Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8

Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Phương pháp giải

Xem lại cấu tạo các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần của chúng, lập sơ đồ tư duy.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

3. Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8

Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Phương pháp giải

Xem lại chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng, phân biệt chức năng hai hệ thần kinh

Hướng dẫn giải

Phân biệt chức năng hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM