Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người giúp các em hoàn thành các bài tập bám sát nội dung chương trình SGK. Bài tập phân tích ý nghĩa của sự thành lập ức chế phản xạ, vai trò của tiếng nói chữ viết đối với con người.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

1. Giải bài 1 trang 171 SGK Sinh học 8

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

Phương pháp giải

Xem lại hoạt động thần kinh cấp cao ở người. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người

Hướng dẫn giải

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.

2. Giải bài 2 trang 171 SGK Sinh học 8

Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người?

Phương pháp giải

Xem lại hoạt động thần kinh cấp cao ở con người. Vai trò của tiếng nói và chữ viết đối với sự phát triển của con người.

Hướng dẫn giải

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật và hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hệ sau.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM